Е-УМЕНИЯТА НА НОВОТО ДИГИТАЛНО ПОКОЛЕНИЕ, 26 октомври, София, хотел Балкан
Регистрирайте се

Събитието

13а национална конференция по е-образование
„Е-УМЕНИЯТА НА НОВОТО ДИГИТАЛНО ПОКОЛЕНИЕ“
26 октомври, 2017г., София Хотел Балкан

Организатор:
ICT MEDIA
С подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България


Статистиката показва, че безработицата в страните от ЕС намалява с показателни темпове, защото хората получават нови дигитални умения, които ги правят по-конкурентоспособни и увеличават възможностите за  работа в новите бизнес сфери. ИКТ оказват влияние върху различни аспекти на образователния процес, промените изискват нова организационна структура, създаване на нови учебни програми и нови компетенции.

Развитието на дигитални умения в началните, средните, висшите училища и колежите, свързано с последваща реализация, сътрудничеството между образователните институции и бизнеса, са малка част от стъпките  в посока към подобряване конкурентоспособността на младите хора в България и осигуряване на така необходимите на ИКТ бизнеса кадри.

В началото на тази година стана ясно, че общият бюджет на програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2017 г. е с 3 милиона лева повече, отколкото през 2016 година, или общо 10 230 000 лв. Средствата ще бъдат сериозна подкрепа за осигуряване на съвременни информационни и комуникационни технологии и внедряване на иновативни методи на обучение в общо 700 училища и детски градини.

Днес дигиталните умения са от първостепенно значение за развитие на образованието, а по време на 13-ото издание на национална конференция по е-образование ще обърнем специално внимание на развитието на иновативните образователни технологии и на ролята им за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение.

Как протече събитието през 2016 г.

Лектори

 • Проф. Ангел Смрикаров

  Проф. Ангел Смрикаров Русенски университет "Ангел Кънчев"

  Проф. д-р Ангел Смрикаров е създател и ръководител на Центъра за иновационни образователни технологии на Русенския университет. Той е автор и съавтор на 17 изобретения, 196 статии и доклада, 2 студии, 3 монографии, 12 учебника и учебни пособия, както и на няколко стихосбирки. Ръководител е на петнадесет успешно защитили докторанти. Координатор е на 4 Европейски тематични мрежи в областта на компютинга и на проекта "Български виртуален университет".
 • Елена Налбантова

  Елена Налбантова Директор, 81 СУ "Виктор Юго", София

 • Огнян Златев

  Огнян Златев Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България

  Огнян Златев е ръководител на Представителството на Европейската комисия в България от 1 май 2013 г. Той се присъединява към Европейската комисия през декември 2011 г. като ръководител на комуникационното звено нa Главна дирекция "Заетост, социални въпроси и приобщаване". Има повече от 20 г. професионален опит в комуникациите, развитието на медиите и неправителствените организации. Неговите професионални ангажименти го отвеждат до различни точки от света, сред които Югоизточна Европа и Западните Балкани, Южен Кавказ, Централна Азия, Близкия Изток) където е работил като консултант на международни институции (ЮНЕСКО, OSCE, Световната банка) и BBC. Преди да се присъедини към ЕК Огнян Златев е бил член на Управителния съвет на Българска национална телевизия (БНТ). Преди това той създава и управлява Media Development Center в България, който е основан през 1998 г. с цел да промотира развитието на независимите медии в страната, да насърчава създаването на компетентни медии и да подкрепя комуникацията с Югоизточна Европа. Той е бил и директор на Информационния център към Институт "Отворено общество" в София, менижър на Центъра на BBC в България и директор "Обмен" в Британския съвет в България. Огнян Златев е член на Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD) от 2008 г.

Програма


ОТКРИВАЩА ДИСКУСИЯ: ОТ Е-ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ Е-КУЛТУРА

 • * Европейски и национални политики за подкрепа на дигиталния преход в образованието
  * Сътрудничество между държавата и браншовите ИТ асоциации за подобряване взаимодействието между бизнеса и образователните институции с цел генериране на търсени кадри
  * Съвременното образование като необходима предпоставка за развитие на дигиталния град
  * Кариерно ориентиране в училищната система и проучване за търсените умения на трудовия пазар
  * Национални програми за финансиране на иновативни методи в българското образование
  * Метрики за оценка на образователното съдържание и качеството на образователния процес
  * Повишаване на конкурентоспособността на българските училища и университети в международен мащаб. Маркетиране предимствата на качествено и достъпно образование в страни членки на ЕС
   
СEСИЯ 1.1. Автоматизирано и дигитализирано българско образование

 • * Професионалното образование в България с качествено нова инфраструктура. Модернизиране на 101 гимназии по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
  * Предимства на системата за онлайн кандидатстване в гимназиите в подкрепа на дигитализацията на училището
  * Интегрирани информационни системи за управление на училищата
  * Управление на административни процеси и образователни инициативи чрез облачни технологии
  * Технологиите в полза на ежедневната работа в училище. Квалификацията на педагогическите специалисти в подкрепа на този процес
  * Сигурна среда на обучение чрез методите на видеонаблюдениет
  Сигурна среда на обучение чрез методите на видеонаблюдението
 
СЕСИЯ 1.2. Бизнесът и висшето образование в партньорство за генериране на ценни кадри

 • * Партньорски програми между бизнеса и академичните среди за по-ефективно образование. Разкриване на приоритетни професионални направления в университетите
  * Сътрудничество с браншовите организации и промотиране на възможностите на ИТ сектора
  * Е-квалификацията на преподавателите – решаващ фактор за изграждане на компетентно образование. Възможности за развитие и задържане на ценни кадри
  * Използване на иновативни образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на висшето образование към дигиталното поколение
  * Видеоконферентни системи за дистанционно обучение в реално време в условията на съвременния свят
СЕСИЯ 2.1. Стратегическо образование, съобразено с потребностите на индустрията

 • * Материална база в средните училища – моделът на публично-частно партньорство
  * Ролята на иновативните технологии за поднасяне на мултимедийно интерактивно  съдържание
  * Използване на дигиталните технологии в образованието и умение за създаване и презентиране на електронни уроци
  * Създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование
  * Стремеж към високо ниво на технически умения в средното образование
СЕСИЯ 2.2. Практическа насоченост във висшето образование

 • * Проект „Студентски практики“ - практическото обучение в реална работна среда
  * Ролята на т. нар. „смесено обучение“ за развитие на младите кадри
  * Летни стажове в технологичните компании – ясна заявка за подпомагане на младите кадри още преди да стигнат до пазара на труда
  * Университетът и бизнесът със съвместни програми за развитие на кадрите и предприемаческия им дух
  * Свързване на образованието с пазара на труда. Примери от практиката
  * Обучение на студентите в предприемачество и иновативност
 

Контакти

 • За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​idg.events@idg.bg,тел: 02/ 461 54 21

  За спонсорства и партньорства: sales@idg.bg

  За счетоводни въпроси: radka.tankova@idg.bg