Е-УМЕНИЯТА НА НОВОТО ДИГИТАЛНО ПОКОЛЕНИЕ

Ако имате въпроси по регистрацията, свържете се с нас на idg.events@idg.bg.
Форма за участие

Регистрацията в конференцията е безплатна за заети в образователната сфера!

От едно учебно заведение се допускат за участие до двама представители в т. ч.:
* директори, заместник директори или упълномощените от тях длъжностни лица в средното образование
* ректори, заместник ректори и други ръководни позиции в университетски учебни заведения
* ръководители на регионалните инспекторати по образованието

МЕСТАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА СА ОГРАНИЧЕНИ И РЕГИСТРАЦИЯТА СЕ ПРЕКРАТЯВА НА 20 ОКТОМВРИ 2017 г. ИЛИ ПРИ ЗАПЪЛВАНЕ НА МЕСТАТА В ЗАЛАТА.

За служители на фирми и организации с основен предмет на дейност: доставка, разработка и продажба на ИТ продукти и решения - 704 лв. с вкл. ДДС
 

Съгласен съм