НАУКА И ИНОВАЦИИ В ПОДКРЕПА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Ако имате въпроси по регистрацията, свържете се с нас на idg.events@idg.bg.
Форма за участие

Конференцията е с безплатен вход. Регистрацията ще бъде затворена при заемане на местата в залата.

Съгласен съм