Среща на бизнеса в Плевен и региона, 29 ноември, гр. Плевен
Регистрирайте се

Събитието

дискусия и работен обяд

Среща на бизнеса в Плевен и региона

29 ноември 2018 г.
гр. Плевен

Капитал Градове е информационна платформа за развитие на местните икономики и на важните градски центрове на България.

Целите са:
« Да разкажем за проектите, предизвикателствата и успехите на местния бизнес;
« Да създадем формати за диалог между активните компании във всеки регион;

Целеви градове през 2018 г.:

« Бургас - 29 март 
« Варна - 7 юни
« Габрово - 28 юни
« Стара Загора - 11 септември
« Плевен - 29 ноември

Партньори

Контакти