14-a Национална конференция по е-Здравеопазване, 14 февруари 2019, 14 февруари 2019 г., Хотел Балкан София, зала Средец
Регистрирайте се

Събитието

14-a Национална конференция по е-Здравеопазване

14 февруари 2019 г., Хотел Балкан София, зала Средец


В условията на глобална дигитализация във всички социално-значими сектори, значителни промени се наблюдават и в здравния сектор. Тази тенденция е актуална и в рамките на Европейския съюз, като една от основните теми на обсъждане е как да уеднакви достъпа до е-услуги сред гражданите на държавите-членки. Напредък би бил постижим с наличие на Национална здравна информационна система (НЗИС), оперативна съвместимост както на национално, така и на европейско ниво, с цел оптимизация на работния процес в здравните заведения и повишаване качеството на предоставената здравна услуга.

Цялостната визия на Националната здравна информационна система (НЗИС), добри европейски и национални практики за дигитализация на здравния сектор, внедряване на решения за автоматизация на процесите в болнични лечебни заведения, са само част от акцентите на тазгодишното издание на 14-а национална конференция по е-Здравеопазване.


Кого очакваме на събитието?
« Представители на държавни, общински и частни здравни институции, вкл. болници, ДКЦ, клиники, санаториуми, лечебни комплекси, лаборатории, медицински центрове, управители, изпълнителни директори, ИТ директори, медицински директори, административни директори;
« Представители на здравноосигурителни компании – управители, ИТ мениджъри, административни, оперативни, финансови директори;
« Представители на държавни структури – представители на политическия кабинет на министерства на здравеопазването в региона, директори на дирекции в министерствата, директори и управители на здравноосигурителни каси, осигурителни фондове;
«Представители на клинични лаборатории


Как протече събитието през 2018г.

Лектори

  • Проф. д-р Иван Костов

    Проф. д-р Иван Костов Председател на Фондация "Електронно здравеопазване България", изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница "Майчин дом"

    Проф. д-р Иван Костов е специалист акушер-гинеколог от 2001 г. В началото на кариерата си е работил в Университетска болница "Майчин дом" и СБАЛСМ "Пирогов". Работил е и в Клиниката по обща и онкологична гинекология на ВМА от 2006 г. От 2008 до ноември 2011 година проф. д-р Костов е директор на Втора АГ болница "Шейново" (София). От октомври месец 2012 г. до началото на 2017 г. е изпълнителен директор на Първа акушеро-гинекологична болница "Света София". А от началото на 2017 г. е изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница "Майчин дом" През 2004 г. проф. Костов завършва второ висше образование по здравен мениджмънт (магистърска степен). През 2010 г. проф. Костов успешно защитава дисертационен труд в МУ - Плевен, Факултет по обществено здраве и придобива научна степен Доктор.

Програма


Предварителна тематична структура:


Дискусионна сесия 1: Държавна политика за е-Здравеопазване на национално ниво и съвместимост с европейските стандарти

● Националната здравна информационна система (НЗИС). Доминиращи компоненти: електронен здравен запис, електронна рецепта и електронно направление
● Необходимост от „комуникация“ между системите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Министерство на здравеопазването и лечебните заведения
● Добри европейски практики в дигитализацията на здравния сектор
● Европейски политики в предоставянето на е-услуги за равен достъп на гражданите до е- Здравеопазване
● Изграждане на единна геномна база с данни в рамките на Европейския съюз. Достъп, съобразен с Общия регламент за защита на личните данни
● Румънският модел за спешна медицинска помощ. Възможна приложимост в България
● Електронни здравни регистри - идентифициране на риска от заболяване и превантивни мерки


СЕСИЯ 2: Оптимизация на процесите в здравния сектор

● Внедряване на решения за автоматизация на процесите в болнични лечебни заведения. Оптимизация на документооборота
● Приложение на изкуствения интелект във всички аспекти на здравеопазването - от лекарствата, през диагностиката, до здравните услуги и мениджмънт. Чатбот технологията като част от автоматизация на процесите
● Необходими умения на кадрите в дигитализиращия се здравен сектор. Планирани обучения
● Сигурност при обработката и съхранението на чувствителните здравни данни. Добри практики
● Устойчивост срещу кибератаки и необходими мерки за превенция още при разработката на необходимите софтуерни решения


СЕСИЯ 3: Технологични иновации в условията на модернизирано здравеопазване

● Технологичен напредък в образната диагностика, технология за 3D картографиране
● Проблематика и преимущество на 3D биопринтирането и 3D протезирането. Приложение и обхват
● Отдалечен мониторинг на рискови пациенти чрез мобилни технологии
● Значение на телемостовете между здравните заведения като фактор за обмен на добри практики
 

Контакти

  • За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​events.ictmedia@idg.bg,тел: 02/ 461 54 21

    За спонсорства и партньорства: sales@idg.bg

    За счетоводни въпроси: radka.tankova@idg.bg