14-a Национална конференция по е-Здравеопазване, 14 февруари, 14 февруари 2019 г., Хотел Балкан София, зала Средец
Регистрирайте се

Събитието

14-a Национална конференция по е-Здравеопазване

14 февруари 2019 г., Хотел Балкан София, зала Средец

Организатори:
ICT Media & Фондация "Електронно здравеопазване България"

Със съдействието на: Български лекарски съюз

В условията на глобална дигитализация във всички социално-значими сектори, значителни промени се наблюдават и в здравния сектор. Тази тенденция е актуална и в рамките на Европейския съюз, като една от основните теми на обсъждане е как да уеднакви достъпа до е-услуги сред гражданите на държавите-членки. Напредък би бил постижим с наличие на Национална здравна информационна система (НЗИС), оперативна съвместимост както на национално, така и на европейско ниво, с цел оптимизация на работния процес в здравните заведения и повишаване качеството на предоставената здравна услуга.

Цялостната визия на Националната здравна информационна система (НЗИС), добри европейски и национални практики за дигитализация на здравния сектор, внедряване на решения за автоматизация на процесите в болнични лечебни заведения, са само част от акцентите на тазгодишното издание на 14-а национална конференция по е-Здравеопазване.


Кого очакваме на събитието?
« Представители на държавни, общински и частни здравни институции, вкл. болници, ДКЦ, клиники, санаториуми, лечебни комплекси, лаборатории, медицински центрове, управители, изпълнителни директори, ИТ директори, медицински директори, административни директори;
« Представители на държавни структури – представители на политическия кабинет на министерства на здравеопазването в региона, директори на дирекции в министерствата, директори и управители на здравноосигурителни каси, осигурителни фондове;
«Представители на клинични лаборатории


Как протече събитието през 2018г.

Лектори

 • Мария Габриел

  Мария Габриел Eвропейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество

  Мария Габриел е европейски комисар по въпросите на цифровата икономика и общество от юли 2017 г. Общата цел на нейното цялостно портфолио е изграждане и реализиране на единния цифров пазар. Стратегическата визия на Мария Габриел поставя европейските граждани в центъра на цифровата политика с цел да придобият цифрови умения, за да се възползват в пълна степен от процеса на цифрова трансформация на икономиката и обществото. Комисарят насочва усилията си към създаването на амбициозна програма "Цифрова Европа" в рамките на следващата многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г., която да инвестира в суперкомпютри, развитие на изкуствения интелект, киберсигурността, но също и в творческата и аудиовизуална индустрия и медиите. Сред нейните приоритети е също задълбочаване на партньорството в областта на цифровите технологии с трети страни, по-специално със Западните Балкани и Средиземноморския регион. Съпредседател е на Работната група за цифрова икономика ЕС-Африка.
 • Проф. д-р Иван Костов

  Проф. д-р Иван Костов Председател на Фондация "Електронно здравеопазване България", изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница "Майчин дом"

  Проф. д-р Иван Костов е специалист акушер-гинеколог от 2001 г. В началото на кариерата си е работил в Университетска болница "Майчин дом" и СБАЛСМ "Пирогов". Работил е и в Клиниката по обща и онкологична гинекология на ВМА от 2006 г. От 2008 до ноември 2011 година проф. д-р Костов е директор на Втора АГ болница "Шейново" (София). От октомври месец 2012 г. до началото на 2017 г. е изпълнителен директор на Първа акушеро-гинекологична болница "Света София". А от началото на 2017 г. е изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница "Майчин дом" През 2004 г. проф. Костов завършва второ висше образование по здравен мениджмънт (магистърска степен). През 2010 г. проф. Костов успешно защитава дисертационен труд в МУ - Плевен, Факултет по обществено здраве и придобива научна степен Доктор.
 • Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

  Доц. д-р Костадин Ангелов, дм Изпълнителен директор, Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска"

  Доц. д-р Костадин Ангелов е завършил медицина в Медицински университет – София през 2004 г., магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет - София (2006 г.) и магистратура по финанси в Университета за национално и световно стопанство (2014 г.). Доц. Ангелов придобива специалност "Хирургия" през 2010г. Професионалното му развитие започва 2004г. като лекар-ординатор в Спешно отделение – Шокова зала към ЦСМП – София област на територията на УМБАЛ "Св. Анна". От 2006г. е хирург в Клиниката по хирургия на УМБАЛ "Александровска", след което става главен административен лекар за периода 2008 – 2011г. От 2006 г. до 2011г. е завеждащ Учебна дейност на Катедрата по хирургия, Медицински университет – София. От 2012г. до момента е заместник – курсов ръководител на студентите 5-ти курс медицина, член на Комисията по качество на обучението в Медицински факултет, Медицински университет – София. От 2013 г. до момента е изпълнителен директор на Александровска болница. Доц. Костадин Ангелов е член на Българското хирургическо дружество, а от 2014 е негов секретар. Член е на Управителния съвет на Асоциацията на университетските болници за активно лечение в Република България, на Българския лекарски съюз, на European Society for Medical Oncology, International Gastic Cancer Association, International Society of Surgery (ISS) и др. Участвал е в над 40 научни форума - конгреси и конференции по хирургия в България и чужбина, автор и съавтор е на публикации в специализирани медицински списания, съавтор в 2 учебника по хирургия за студенти по медицина, специализанти и млади лекари, научен секретар на сп. "Хирургия". Дисертацията му е на тема "Оптимизиране на оперативното лечение и лимфната дисекция при рака на стомаха". През 2014г. придобива образователна и научна степен "Доктор" и му е присъдена академична длъжност "Доцент".
 • Иван Тодоров

  Иван Тодоров Председател на Съвета на директорите на "ДР Щерев" АД и Мениджър маркетинг в Медицински комплекс "Д-р Щерев"

  Иван Тодоров е председател на Съвета на директорите на "ДР Щерев" АД и Мениджър маркетинг в Медицински комплекс "Д-р Щерев". Болницата е високотехнологично лечебно заведение и пионер в приложението на асистираните репродуктивни технологии и феталната медицина в България. Иван Тодоров е член на Управителния съвет на Българската болнична асоциация. Магистър по здравен мениджмънт и по политически мениджмънт, докторант по политически науки към СУ "Св. Климент Охридски". През 2012 г. е старши проектен консултант по доразработването и внедряването на болнична информационна система Joystick в Медицински комплекс "Д-р Щерев". Част е от екипа, работещ по развитието на иновативната система за телемедицина на болницата. През 2017 г. участва във внедряването на изкуствен интелект Darvin AI чрез чатбот за автоматично записване на часове през Facebook Messenger, Viber и чат канал на http://shterevhospital.com/. Ръководи екипа по внедряването на иновативна система за CMS и персонализиран дигитален маркетинг на интернет страницата на Медицински комплекс "Д-р Щерев" чрез платформата Sitefinity на Progress.

Програма


Предварителна тематична структура:


Дискусионна сесия 1: Държавна политика за е-Здравеопазване на национално ниво и съвместимост с европейските стандарти

● Националната здравна информационна система (НЗИС). Доминиращи компоненти: електронен здравен запис, електронна рецепта и електронно направление
● Необходимост от „комуникация“ между системите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Министерство на здравеопазването и лечебните заведения
● Добри европейски практики в дигитализацията на здравния сектор
● Европейски политики в предоставянето на е-услуги за равен достъп на гражданите до е- Здравеопазване
● Изграждане на единна геномна база с данни в рамките на Европейския съюз. Достъп, съобразен с Общия регламент за защита на личните данни
● Румънският модел за спешна медицинска помощ. Възможна приложимост в България
● Електронни здравни регистри - идентифициране на риска от заболяване и превантивни мерки


СЕСИЯ 2: Оптимизация на процесите в здравния сектор

● Внедряване на решения за автоматизация на процесите в болнични лечебни заведения. Оптимизация на документооборота
● Приложение на изкуствения интелект във всички аспекти на здравеопазването - от лекарствата, през диагностиката, до здравните услуги и мениджмънт. Чатбот технологията като част от автоматизация на процесите
● Необходими умения на кадрите в дигитализиращия се здравен сектор. Планирани обучения
● Сигурност при обработката и съхранението на чувствителните здравни данни. Добри практики
● Устойчивост срещу кибератаки и необходими мерки за превенция още при разработката на необходимите софтуерни решения


СЕСИЯ 3: Технологични иновации в условията на модернизирано здравеопазване

● Технологичен напредък в образната диагностика, технология за 3D картографиране
● Проблематика и преимущество на 3D биопринтирането и 3D протезирането. Приложение и обхват
● Отдалечен мониторинг на рискови пациенти чрез мобилни технологии
● Значение на телемостовете между здравните заведения като фактор за обмен на добри практики
 

Партньори

DICOTA MEDICAL Magazine Pixel Media New Business ZDRAVE.NET

Контакти

 • За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​events.ictmedia@idg.bg,тел: 02/ 461 54 21

  За спонсорства и партньорства: sales@idg.bg

  За счетоводни въпроси: radka.tankova@idg.bg