Е-УПРАВЛЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ , 7 март, 7 март 2019г., International Business School, зала Универсум
Регистрирайте се

Събитието

20-а юбилейна национална конференция по е-Управление 2019
"Е-УПРАВЛЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ "
7 март 2019г., International Business School, зала Универсум, улица "Винсент ван Гог" 7

Организатори: ICT Media & ISACA Sofia Chapter

Под патронажа на Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България

Със съдействието на: Национално сдружение на общините в Република България(НСОРБ), Държавна агенция "Електронно управление"Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS)

Европейските държави са водещи в света по отношение развитието на електронното управление, показва проучване, проведено от Икономическия и социален съвет на ООН през юли 2018 г. В изследването са включени 193 държави членки на ООН от различни географски ширини, администрации от Европа, Азия, Северна и Южна Америка, Океания. Отправната точка на изследването е Индексът за развитие на е-Управление (the еGovernment Development Index—EGDI) в съответната държава. Индексът обхваща три основополагащи фактора, спомагащи за дигитализацията на правителствения сектор: качеството на предоставените е-услуги, статуса на телекомуникационната инфраструктура и не на последно място кадровия потенциал. България се нарежда на 47-о място, като в изследването проведено през 2016 г. е била на 52-о. Съответно се наблюдава положително развитие в процеса по дигитализацията на сектора в България. През май Държавна агенция електронно управление (ДАЕУ) очерта основните насоки за развитие на процеса в „Годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ)“. В документа се подчертава необходимостта от ускоряване на модернизацията и доизграждането на споделените ресурси на е-Управлението.

Двадесетата юбилейна конференция по е-Управление ще постави акцент върху е-Управлението на национално и европейско ниво. Ще бъдат представени добри практики при оптимизация и интеграция на системи, регистри и платформи, използвани с цел намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, както и иновации, имплементирани в различните звена на правителствения сектор като фактор за устойчиво развитие.


Целевата аудитория на мероприятието са министри, заместник-министри, главни секретари и ИТ директори на ведомствата, областни управители, кметове, заместник-кметове и главни секретари на общини, ИТ специалисти от администрациите, представители на водещи световни и български компании в областта на информационните и комуникационни технологии. ​

Как протече събитието през 2018г.
 

Лектори

 • Томислав Дончев

  Томислав Дончев Заместник министър-председател на Република България

  Томислав Дончев е български политик, бил е кмет на Габрово, министър по управление на средствата от Европейския съюз 2010-2013, народен представител, член на Европейския парламент и заместник министър-председател в последните две правителства на Бойко Борисов. Има две магистърски степени във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" – по философия и по стопанско управление. Завършва и втора специалност – журналистика. Специализира политически науки в Полша и подпомагане на високотехнологични малки и средни предприятия и научно-развойни стартиращи фирми в Института в Негев, Израел. Завършва курс по бизнес менторинг в Академията по бизнес менторинг в Оксфорд, Великобритания. През годините в работил в различни неправителствени организации от сферата на образованието и науката, бил е сътрудник на агенция за социологически изследвания, учител, редактор в Радио Габрово, както и изпълнителен директор на организацията Високотехнологичен бизнес инкубатор Габрово.
 • Силвия Георгиева

  Силвия Георгиева Изпълнителен директор, НСОРБ

  Силвия Георгиева завършва Софийския университет "Свети Климент Охридски" със специалности "Политически науки" и "Европейска публична администрация", с профил "Местна власт и управление". Придобита следдипломна квалификация "Лидерство и местна демокрация" от Централноевропейския университет в Будапеща, както и специализации по управление на проекти с европейско финансиране от България, Белгия и Гърция. Има над 15 годишен опит в местното самоуправление – като общински съветник; като управител на НСОРБ – Актив ЕООД от създаването й през 2006 г. досега, както и петгодишен опит в управление на неправителствена организация. От началото на 2018 г. г-жа Георгиева е изпълнителен директор на НСОРБ.
 • Венцеслав Кожухаров

  Венцеслав Кожухаров Експерт "Електронно управление", НСОРБ

Програма


Предварителна тематична структура:


СЕСИЯ 1: Държавни политики и стратегии в е-Управлението. Стратегическа и нормативна рамка

● Националното е-Управление в съзвучие с европейските институции и страните членки
● Добри практики, приложими в Югоизточна Европа - особености на регионално ниво в е-Управлението
● Въвеждане на единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги
● Развитие на споделената информационна инфраструктура или необходимостта от централизиране и цифровизиране на регистрите


СЕСИЯ 2: Намаляване на административната тежест с предоставяне на леснодостъпни административни услуги в полза на гражданите и бизнеса

● Ролята на RegiX в реализирането на междуведомствения обмен на регистрови данни. Необходимостта от присъединяване на повече общински и централни администрации към RegiX
● Установяване на правилата за достъп до регистрите, обединяващи данните на няколко първични администратори
● Система за сигурно електронно връчване (е-Връчване). Електронна идентификация (eID) за сигурен достъп до е-услуги
● Интензивност на ползването на е-услуги от страна на гражданите и бизнеса през 2018 година


СЕСИЯ 3: Дигитални иновации и платформи в помощ на администрацията

● Държавният хибриден частен облак (ДХЧО) – към оптимално използване на информационните и комуникационните ресурси в администрацията
● Необходима подготовка на местната и централна администрация за използване на изцяло електронен документооборот между ведомствата. Надграждане на информационните системи и подготовка на експертите в администрацията за работа с тях
● Въвеждане на иновативни онлайн плащания от гражданите и бизнеса към държавната администрацията
● ГИС платформа за подпомагане на дейностите по контрол, анализ и превенция на бедствия и аварии в помощ на централната и регионална администрация


ДИСКУСИОННА СЕСИЯ 4: Ще стане ли реалност машинното гласуване у нас

● Необходима промяна съобразена с европейските тенденции
● Оптимизация на процеса по организация и произвеждане на изборите
● Сигурност и защита на данните по време на  изборния процес при машинното гласуване

Партньори

Acstre DICOTA Pixel Media New Business

Контакти