МЕТАМОРФОЗИТЕ НА ЕДИН СЕКТОР – ДИГИТАЛНИЯТ СВЯТ НА ФИНАНСИТЕ, 10 април, Sofia Event Center, бул. Черни връх 100
Регистрирайте се

Събитието

21-ви финансов технологичен форум

"МЕТАМОРФОЗИТЕ НА ЕДИН СЕКТОР - ДИГИТАЛНИЯТ СВЯТ НА ФИНАНСИТЕ"

10 април 2019г.
Sofia Event Center ,
бул. Черни връх 100

Организатор: 
ICT MediaISACA-Sofia Chapter

Със съдействието на: Асоциация на банките в БългарияАсоциация на българските застрахователи, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

Думата “дигитализация” отдавна не се използва само като маркетингов трик за привличане на внимание и предизвикване на интерес към продукти и услуги. Информационните технологии са дълбоко навлезли във всяка една индустрия и сферата на финансите не е изключение. Дигиталната революция продължава да променя традиционните финансови институции и трансформацията е на всички нива - от бизнес моделите и стратегиите през наложените нормативни рамки до обслужването на крайния потребител.
Голяма част от българските финансови институции от години следят тенденциите и своевременно правят крачки в посока адаптиране към най-новото от света на технологиите. Те промениха съществено бизнес стратегиите си и залагат все повече на разработването и предоставянето на редица иновативни услуги и инструменти, които да задоволят растящите изисквания на клиентите за персонализираност, удобство, бързина и сигурност.

Финансовите дружества смело си партнират и с финтех компании, създават или придобиват такива с цел изграждането на добри взаимоотношения и съвместна работа в една обща посока - висока удовлетвореност на крайния потребител. А блокчейн технологиите (и криптовалутите в частност) в контекста на финансовия сектор все по-често предизвикват дискусии и секторът гледа с все по-малко подозрение на иновативната технология.

В това направление главен участник е и регулаторната и институционална среда на Европейския съюз в областта на финансите, където работата продължава в посока стабилност и сигурност на дигиталната финансова екосистема в състояние на отворена комуникация между доставчиците на платежни услуги.
Тук погледът е отправен към прилагането на ревизираната Директива на платежните услуги (PSD2) и очакваното въвеждане на технически стандарти, свързани с нея, през септември 2019-а.

За 21-ва поредна година финансовият технологичен форум, организиран от ICT Media и ISACA Sofia Chapter, ще събере финансови институции и технологични компании, за да погледнат към най-новото от метаморфозата на сектора, за да дадат отговор на много от въпросите, които вълнуват бранша, и за да посочат темите, които ще очертаят процеса на еволюция на следващото поколение финансови институции.

Към кого е насочен форумът:
Събитието е насочено към представители на банков и небанков финансов сектор: банки, застрахователни институции, пенсионно-осигурителни компании, регулаторни органи, платежни оператори, финансови брокери, финансови компании в областта на микрокредитирането, включително онлайн, консултантски фирми, лизингови къщи, асоциации, държавни органи, финансово-технологични компании и други.
През 2018 г. събитието бе посетено от висши мениджъри (CEO, COO, CFO, членове на управителни съвети и бордове на директорите), ИТ мениджъри, началник отдели, ръководители проекти, ИТ експерти и експерти по сигурността, одитори, бизнес анализатори, консултанти, експерти по платежни системи.

Как протече събитието през 2018 г.

Лектори

 • Нина Стоянова

  Нина Стоянова Подуправител управление "Банково", Българска народна банка

  Нина Стоянова e подуправител, ръководител на управление "Банково" и управление "Фискални услуги", и член на Управителния съвет на Българската народна банка. Тя е избрана на 29 юли 2015 г. от 43-ото Народно събрание за 6-годишен мандат. В периода 2007 – 2015 г. г-жа Стоянова е главен юрист, директор на дирекция "Правна" в БНБ и член на Правния комитет към Европейската система на централните банки. Преди това е работила като юрисконсулт в Европейската централна банка, Франкфурт на Майн, Дирекция "Правни услуги" по програма за краткосрочни назначения в Европейската система от централни банки и е била старши юрисконсулт в дирекция "Правна" на БНБ. Г-жа Стоянова е магистър по право от Софийския университет "Св. Климент Охридски".
 • Етиен Госе

  Етиен Госе Генерален директор, Европейски платежен съвет

  Етиен Госе притежава богат професионален опит в различни области на платежната индустрия. Той започва своята кариера в Белгийската централна банка. Заема висши ръководни позиции в Eurocheque International, Europay International и MasterCard Европа. В негови предишни назначения отговорностите на г-н Госе включват франчайз мениджмънт, правни и регулаторни въпроси, мениджмънт на стейкхолдъри, както и финанси и администрация. Той има също така богат опит в мениджмънта на управлението, както и на европейски и обществени въпроси.
 • Джудит Баракс

  Джудит Баракс Старши директор "Платежни пазари", ЦИЕ, SWIFT

  От 1998 Джудит Баракс е част от екипа на SWIFT за Европа, Близкия Изток и Африка (EMEA), ангажиран с предоставяне на актуална информация в ЦИЕ на клиентите на SWIFT. Г-жа Баракс е специализирана в проекти, свързани с платежни инфраструктури и към момента е мениджър за 9 държави в ЦИЕ. Тя е помагала на БНБ през годините и от средата на 2017 става мениджър на SWIFT за България. В тази си роля тя ще отговаря за всичко, от което българските банки се интересуват по отношение на SWIFT.
 • Мариана Янсен

  Мариана Янсен SWIFT GPI, EMEA

  От януари 2015 Мариана Янсен е част от екипа на SWIFT, ангажиран с проучване на пазаритe и различни проекти в региона на EMEA. С нейното присъединяване е подсилен BI екипът, който разработва решения за регулаторното отчитане на ликвидността в рамките на деня. Мариана стимулира развитието на глобалните иновации на SWIFT в разплащанията в Централна и Източна Европа, комбинирайки бизнес знания и познаване на новите технологии в областта на платежните системи. Мариана има няколкогодишен опит в управление на транзакциите и паричните преводи. Работила е като корпоративен консултант по решения за управление на средствата в BNP Paribas, където допринася за оптимизиране на корпоративните активи на международни компании. Притежава MBA диплома от Antwerp University Management School (Belgium) и следдипломна квалификация по анализ на големи данни в бизнеса от Университета Льовен (Белгия).
 • Юрий Генов

  Юрий Генов Изпълнителен директор и член на УС на Банка ДСК; Председател на УС на Клуба на ИТ мениджърите в България

  Юрий Генов е изпълнителен директор на Банка ДСК. Той е част от екипа на Банка ДСК от есента на 1999 г. – първоначално като директор на дирекция "Дългосрочно планиране и общобанкови проекти", след което от 2004 г. е началник управление "Развитие и внедряване на ИТ системи". Преди да се присъедини към Банка ДСК е работил в ТБ Биохим - първо като експерт, а после като началник на отдел "Приложни системи". Член е на клуба на ИТ мениджърите в България и е председател на Управителния съвет на CIO клуба. Носител е на престижната награда на Клуба на ИТ мениджърите в България "ИТ мениджър на годината" за 2009 г. в категория "Мениджмънт".
 • Красимир Кръстев

  Красимир Кръстев Главен експерт, дирекция "Платежен надзор", Българска народна банка

  Красимир Кръстев работи в БНБ от 2007 г., където участва в платежния надзор, осъществяван от БНБ върху платежните системи, доставчиците на платежни услуги и други лица, обект на платежен надзор, с цел установяване на съответствието на дейността им с нормативните изисквания и установените международни принципи, стандарти и препоръки в областта на плащанията. Участва в работни групи в областта на платежните услуги и платежния надзор към Европейската централна банка, Европейската комисия, Европейския банков орган и Съвета на Европейския съюз.
 • Ирина Казанджиева

  Ирина Казанджиева Началник направление "Банкова политика и анализи", Асоциация на банките в България

  Ирина Казанджиева е началник направление "Банкова политика и анализи" в Асоциация на банките в България. Преди това г-жа Казанджиева е изпълнявала длъжността "Международен обмен и програми". Г-жа Казанджиева е доктор по икономика и координатор на Комитета по платежни системи към УС на АББ.
 • Светла Несторова

  Светла Несторова Председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи Главен изпълнителен директор и председател на УС на ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД

  Светла Несторова се присъединява към екипа на "БУЛСТРАД ЖИВОТ" през 2004 г. като директор "Маркетинг и продажби". През 2005 г. е избрана за член на Управителния съвет, а от 2006 г. е изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД. От 2016 г. е Главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД. Тя е член и на Управителния съвет на ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД, както и на Надзорния съвет на ПОК "Доверие". През 2011 г. Светла Несторова е избрана за член на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи и председател на Комисията по животозастраховане към Асоциацията. От 2015г. е председател на Управителния съвет на АБЗ. Tя е член и на Управителния съвет на Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски", а от октомври 2018 г. е член на Стратегическия комитет на Insurance Europe – Европейската (пре)застрахователна федерация.
 • Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC

  Рамона Червенкова, CGEIT, CRISC ISACA-Sofia Chapter

  Г-жа Червенкова е специализирала в областта на преструктуриране на бизнес процесите, организационно преструктуриране, управление на промените, ИТ риск и контрол, както и в дефиниране на ИТ стратегии и усъвършенстване на управлението и оперативната дейност в ИТ. Тя също има повече от 30 години опит в ИТ развитие и внедряване и ИТ одит и контрол. Г-жа Червенкова е ръководила комплексни проекти по организационна промяна, оперативно усъвършенстване, разработване на ИТ стратегии, както и проекти за внедряване на ИТ системи за клиенти. Тя има широк опит в управлението на проекти, в организационното планиране, в планирането и управлението на дейността по ИТ, разработването и внедряването на ИТ системи, а също в областта на управлението и контрола на ИТ рискове. Завършила е множество успешни проекти за внедряване на ERP системи в България, Германия, Великобритания, Холандия, Белгия и на Балканите, като има значителен опит при комплексни ИТ решения в редица индустрии, включително обществения и банковия сектор, производството и услугите.
 • Кирил Кирилов

  Кирил Кирилов CIO и вицепрезидент, Алианц България Холдинг

 • Илиян Стоянов

  Илиян Стоянов Директор "Управление на риска", PwC

 • Кристин Крумов

  Кристин Крумов Директор "ИТ приложения", Обединена българска банка

  Кристин Крумов работи в сферата на управление на информационните технологии от 19 години. За това време той е бил част от банковата и от застрахователната сфера. Бил е ИТ мениджър в Уникредит Булбанк, "Интерамерикан", Сибанк. Сега заема длъжност директор "ИТ приложения" в ОББ, която е част от белгийската банково-застрахователна група KBC.
 • Георги Галчин

  Георги Галчин Mениджър "Дигитална трансформация", TBI Bank

  Георги Галчин е мениджър "Дигитална трансформация" в TBI Bank. С опита си от над 25 години в сферата той внася ИТ визия и лидерство в разработването, управлението и реализирането на технологичната стратегия, нужна за дигиталното бъдеще на банката. Георги Галчин прилага най-модерни ИТ решения за постигането на целите на TBI Bank и има водеща роля в изграждането на екип от експерти. Той управлява редица проекти, свързани с намирането на технологични решения и най-добри практики, които да бъдат приложени в структурата на банката. Магистър по "Финанси и управление на финансовите услуги", Георги има страст към конструирането на летящи машини – от хеликоптери и самолети до дронове.
 • Владислав Венев

  Владислав Венев Ръководител Информационна сигурност и Длъжностно лице по защита на данните, Райфайзенбанк България

  Владислав Венев е ръководител "Информационна сигурност и защита на личните данни" в Райфайзенбанк България със задълбочен опит в сферите на киберсигурността, информационните технологии и телекомуникациите. Той притежава солиден опит в дизайна и имплементацията на редица мащабни проекти за информационна сигурност, телекомуникации, видеоконференции и телемедицина. Господин Венев е опитен презентатор и лектор по теми за информационна сигурност, защита на данни и ИТ.
 • Д-р Колин Смит

  Д-р Колин Смит Мениджър международни клиенти, Omikron

  Колин Смит е част от екипа на Omikron вече повече от двадесет години. През това време той създаде и разви международния бизнес отдел на Omikron. С него той ръководи внедряването на продуктите за електронно банкиране на Omikron в над 20 страни и на 17 езика. В допълнение, Колин отговаря и за разработването и управлението на взаимоотношенията с ключови банки – клиенти в международен бизнес аспект. Преди да се присъедини към Omikron, той създава и управлява отдела за електронно банкиране на международна банка в Германия в продължение на 10 години, след което работи за стратегическото развитие на бизнеса, свързано с управлението на паричните средства за National Westminster Bank в Лондон.
 • Любош Клокнер

  Любош Клокнер Старши системен инженер, F5 Networks

  От 2017 - Любош Клокнер работи във F5 Networks като старши системен инженер за Централна и Източна Европа. Преди това е работил като ръководител на екип от специалисти по сигурността на мрежата във водещ системен интегратор в Словакия. В течение на години интересите на господин Клокнер се сменят от областта на технологиите с отворен код към системи за сигурност за корпоративния сектор, включително тестове за пробив и решения за киберсигурност. В дългосрочен план той се интересува и работи в областта на компютърната сигурност. В момента прилага своите придобити експертни познания в областта на сигурността, приложенията и услугите в корпоративни среди, ISP/MSP, частни центрове за данни и публичното облачно пространство.
 • Атила Пакси

  Атила Пакси Ръководител "Бизнес развитие", Финансов сектор за ЦИЕ, Gemalto

 • Светлозар Каранешев

  Светлозар Каранешев Ръководител вътрешен одит на Българо Американска кредитна банка и член на ISACA Sofia Chapter

  Светлозар Каранешев се занимава с оценка рисковете и ефективността на корпоративните и управленски системи, на критични бизнес и оперативни процеси и функции. Има над 25 години опит в сферата на риска и финансите с практически опит в определянето на цели на организациите и осъществяване на промени; проектирането и внедряването на системи за управление на риска и контрол; проектиране на организационни структури и процеси; бизнес развитие; реорганизация, преструктуриране и реинженеринг. Съосновател e на Лаборатория по риск култура (Risk Culture Lab) – нестопанска инициатива, чиято цел е да създаде възможности чрез поредица от събития и проекти да свързва експерти, да изгражда знания и да споделя най-добрите практики и опит в областта на културата и риска.
 • Никола Няголов

  Никола Няголов Principal Consultant, ITNL Bulgaria

 • Александър Захариев

  Александър Захариев Регионален мениджър ЮИ Европа, Forrester

 • Христиан Атанасов

  Христиан Атанасов Ръководител "Разработка на софтуер", CSoft

  Христиан Атанасов е ръководител "Разработка на софтуер" в CSoft и има повече от 12 години опит в сферата. С дълбока страст към различни софтуерни дисциплини, той има за ежедневна задача да вдъхновява и ръководи стратегическата технологична рамка в компанията и нейните продукти. През последните години Христиан е пряко ангажиран с качествената и сигурна реализация, както и последваща интеграция на множество от ключовите за организацията проекти. Силно се интересува от новите хоризонти, които мобилните финансови услуги разкриват, както и позиционирането на България и CSoft в тях. Страстен почитател на непреходния индустриален дизайн, добре направени продукти и простите умни решения.
 • Цветомир Досков

  Цветомир Досков Главен изпълнителен директор, Сирма Бизнес Консултинг

  Цветомир Досков има над 20 години професионален опит във финансовите услуги, банки и ИТ компании. В момента е главен изпълнителен директор на Сирма Бизнес Консултинг (SirmaBC) и член на Управителния съвет на Сирма Груп Холдинг. Той има значителен принос за превръщането на СирмаБК във добре разпознат доставчик на софтуерни решения за банковата индустрия, както и налагане на консултантска дейност и експертиза на Българския пазар. Последните години фокусирано работи върху проектирането, разработването и внедряване на дигитални решения за бизнес потребители и крайни клиенти. Притежава 2 степени "Магистър",  както и множество професионални лицензии и сертификати в сферата на проектното управление и бизнес анализа.
 • Калоян Георгиев

  Калоян Георгиев Solution Architect IoT, Automation and Energy Management, APC by Schneider Electric

  Калоян Георгиев има бакалавърска степен по "Автоматика, информационна и управляваща техника и роботика", и магистърска степен по "Системи за управление" от Техническия Университет в София. Преминал е редица обучения в областта на индустриалните мрежи и системи за комуникация, SCADA и BMS софтуери и архитектури за автоматизация и енергиен мениджмънт. Главен лектор е по темите "Програмиране и работа с Codesys базирани PLC", "Програмиране и работа с индустриални HMI" , "Системи за енергиен мониторинг" и "Системи за мониторинг на центрове за данни", както за служители, така и за клиенти на Шнайдер Електрик. Професионалното развитие на Калоян Георгиев преминава през IT, автоматизация, роботика, програмиране, машинно обучение и работа по различни проекти в областта на 3D сканирането, домашната автоматизация и Cloud базираните услуги. В последните години Калоян Георгиев има особен фокус върху иновативната концепцията Internet Of Things (IoT), като главно се занимава с приложението й в индустриалната автоматизация и колаборативните машини.
 • Горан Ангелов

  Горан Ангелов Oсновател и управител, Ай Би Ес България (IBS)

  Горан Ангелов е основател и управител на Ай Би Ес България (IBS) една от водещите ИТ компании в страната с фокус върху финансовата индустрия, аналитикс решенията и системната интеграция. Текущо IBS изпълнява ключови проекти във водещи банки, свързани с дигиталната трансформация, PSD2 регулацията, модернизирането на инфраструктурата и управлението на информационните активи. Горан Ангелов има инженерно образование със специалност автоматизация на производството. Той има повече от 20 години опит в сферата на информационните и комуникационните технологии и участие в редица успешно реализирани мащабни ИТ проекти за бизнеса и публичния сектор.
 • Мартин Желев

  Мартин Желев Продуктов мениджър, Хуауей Технолоджис България

  Мартин Желев е продуктов мениджър в Хуауей Технолоджис България с над 15 години опит в сферата на ИТ и телекомуникациите. Задълженията му в Българския офис включват технически консултации в процеса на генериране на решения, покриващи в максимална степен изискванията на клиентите на Хуауей. Преди да стане част от екипа на Хуауей, Мартин е работил, в Байнет Дейтакомюникейшънс България и Нютек БТ, и е участвал в редица проекти в България и Централна и Източна Европа. Завършил е Техническия университет в София.

Програма


Предварителна тематична структура:


ОБЩА СЕСИЯ: Съвременните дигитални характеристики на финансовия сектор - поглед в
бъдещето


● Хоризонтите на технологичните иновации във финансовия сектор
● Актуалното състояние на финансовите институции в България, съотнесено към световните
тенденции
● Дигитална трансформация във финансовите институции – подходи и решения
● Отражение на последните дигитални иновации върху бизнеса на финансовите институции
● Използване на технологичните тенденции за постигане на конкурентно предимство


СЕСИЯ 1.1: Глобалната и местната регулаторна рамка на дигиталната трансформация във
финансовия сектор


● В ерата на европейската директива PSD2 и ЗПУПС. Национален технически стандарт относно
приложни интерфейси (APIs) за достъп до сметките на банковите клиенти БИСТРА
● Заплахи и контрол на риска при предоставянето на информация за клиентите на трети страни
чрез приложни интерфейси APIs
● Технологични решения и инструменти в помощ на регулаторите
● Независимите доставчици на платежни услуги. Банките в ролята на ДПУ
● Последни новини за SEPA. Развитие на SCT Inst (SEPA Instant разплащанията)
● SWIFT - какво ново. Стандартът SWIFT gpi година по-късно. Практическо приложение


СЕСИЯ 1.2: Дигитализацията в действие - разширяващите се хоризонти на иновациите

● Изкуственият интелект и машинното обучение – промяна в анализа на големи обеми от данни.
Възможности за предвиждане на кредитния риск от аналитични платформи
● Рискът за бизнес сигурността при прилагането на BYOD концепцията – методи и вътрешни
политики за справяне
● Миграцията към облака - отражение върху вътрешните процеси
● Автоматизирани и оптимизирани ИТ системи за управление на вътрешните бизнес процеси
на финансовия сектор
● Решения за обработка и стрийминг на данни в реално време


СЕСИЯ 2.1: Сигурност на информационната среда

● Мониторинг и откриване на измами при плащанията в реално време (SEPA Instant) -
възможна превенция
● Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) - практически предизвикателства
след въвеждането му
● Мерки за сигурност при управление и съхранение на данни във финансовите институции
● Управление на значими инциденти
● Решения за предвиждане на технологични проблеми и своевременното им
предотвратяване
● Актуални киберзаплахи във финансовия сектор и сполучливите методи за справяне с тях


СЕСИЯ 2.2: Какво иска клиентът - технологични способи за по-добро потребителско изживяване

● Технологии за опознаване поведението и предпочитанията на клиентите. Биометрични
решения за подобряване на потребителското изживяване
● Решения, подобряващи обслужването на хора със специални потребности
● Чатботовете в услуга на клиента
● Технологични инструменти за мониторинг, подобряване и проследяване на клиентското
изживяване и удовлетвореност
● Клиентът на бъдещето. Трансформиране на взаимоотношенията с клиентите посредством
следващото поколение дигитална банка. Иновациите в дигиталния маркетинг
● Новите технологии за разплащане. Дигиталният портфейл на фокус


СЕСИЯ 3. ДИСКУСИЯ: Дигиталното бъдеще на финансите - ролята на ФинТех в процеса на
трансформация​


● Възможности, които разкриват ФинТех компаниите пред традиционните финансови
институции. Примери за успешно партньорство като двигател на растеж в банковия сектор
● Отвореното банкиране - риск или възможност за традиционните финансови институции
● Необходими регулации, стандарти и инструменти за ФинТех индустрията
● Ролята на киберсигурността в ерата на финтех и отворените банки
● ФинТех платформите за P2P кредитиране като алтернативен способ за инвестиране и за
набиране на средства
● Развитие на ФинТех платежните решения

ICT Media си запазва правото да извършва промени по предварителната програма.

Партньори

IBS Sirma BC Huawei APC by Schneider Electric CSoft Clico F5 gemalto Global Consulting Omikron Intelligent systems Veripark Sircrow Pixel Media

Контакти