Bulgarian ICT Watch 2019, 29 май, Международно висше бизнес училище, зала Универсум, улица "Винсент ван Гог" 7
Регистрирайте се

Събитието

Осма годишна кръгла маса

Bulgarian ICT Watch

 

ИТ секторът между успешния износ и недостига на ИТ специалисти


29 май 2019 г.
Международно висше бизнес училище, зала Универсум, улица "Винсент ван Гог" 7
 
Организатори: ICT Media и Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)
 
Кръглата маса BULGARIAN ICT WATCH e мащабен проект на ICT Media и БАСКОМ, който има за цел да подобри диалога и възможностите за сътрудничество между държавата и ИТ бизнеса за износ на високотехнологични продукти. Представители на Държавата, браншовите организации, ИТ компании и консултанти традиционно взимат участие в обсъждане състоянието на българския ИТ износ, ролята на държавните институции в насърчаването на този процес и възможностите за износ на ИТ продукти на конкретни целеви пазари за българските ИТ фирми през 2019 г. Тази година кръглата маса BULGARIAN ICT WATCH ще разшири своя фокус, за да потърси решение на основния проблем пред индустрията - недостигът на високо квалифицирани ИТ специалисти. Ще бъдат обсъдени както практики за привличане на чуждестранни кадри, така и възможности отвъд тях. Ще бъде обърнато внимание на способите за задържане на талантливи специалисти в България, връщането обратно на такива, работещи в чужбина, и най-вече за развитието на ИТ специалисти на местно ниво.
 
През годините инициативата по традиция е провеждана със съдействието на Министерство на икономиката на Република България, Българска агенция за инвестиции (БАИ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска аутсорсинг асоциация (БАА).


Как протече събитието през 2018 г.
 

Лектори

 • Станислава Манолова

  Станислава Манолова Ръководител на СТИВ в гр. Лондон

  Станислава Манолова, служител в Службата по търговско-икономически въпроси в гр. Лондон в Посолството на Република България във Великобритания от месец октомври 2018. Завършва бакалвърска степен по икономика във Великобритания в The University of Buckingham. Придобива магистърска степен по "Банково дело и международни финанси" и "Управление на проекти по фондове и програми на ЕС" в България. Притежава специализация по "Бизнес, международни отношения и политическа икономика" във водещ британски университет в света London School of Economics. Две години работи в Министерство на икономиката в сферата на Опартивна програма "Иновации и конкурентоспособност".
 • Стоян Михайлов

  Стоян Михайлов Ръководител на СТИВ в гр. Осло

  Стоян Михайлов е ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в гр. Осло към Посолството на Република България в Кралство Норвегия. Господин Михайлов е бакалавър по икономика и е придобил магистърска степен по международна обществена политика от Университет Осака. Работил е три години в Посолството на Япония в Република България. Има опит в частния сектор като регионален мениджър за Япония и Австралия. През месец ноември 2018 г. е назначен за ръководител на СТИВ Осло.
 • Огнян Траянов

  Огнян Траянов Председател на УС на БАИТ; Собственик и изпълнителен директор, ТехноЛогика ЕАД

  Председателят на УС на БАИТ Огнян Траянов e собственик и изпълнителен директор на софтуерната компания ТехноЛогика ЕАД и на нейния център за 3D решения – ДиТра. Той е магистър – инженер от Технически университет - София и има специализация блок B и блок С за "инженер - специалист по приложна математика и информатика". Работил е в сферата на изкуствения интелект като научен сътрудник в институт "Интерпрограма". Посещавал е множество технически и управленски обучения към IBM и Oracle Corporation. Инициатор е на програмата "Инженерното образование – солидно и работещо" (2003 г.). Създател е на TechnoMagicLand - интерактивен технологичен център за деца и младежи, където ученици, преподаватели и родители имат възможност да опознаят науката и технологиите отблизо. Център отвори врати през 2018 г Председател е на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Почетен консул е на Република Филипини в България. Огнян Траянов е първият носител на наградата "За принос в развитието на информационните и комуникационните технологии" в конкурса "Мистър Икономика 2012" и е финалист в конкурса "Мениджър на годината 2014".
 • Ивайло Славов

  Ивайло Славов Председател на Българска аутсорсинг асоциация, основател и изпълнителен директор на BULPROS

  Ивайло Славов има повече от 20 години професионален опит, натрупан както на ръководни постове в световноизвестни международни компании, така и като предприемач. През 2010 г. той съосновава BULPROS и само за около 8 години, успява да я превърне в една от най-бързо развиващите се технологични компании според престижните доклади на Deloitte "Technology Fast 50 in CE" и "Technology Fast 500 in Europe, Middle East, and Africa", както и класациите Inc. 5000 Europe, Financial Times 1000 Europe и др. Към момента BULPROS има над 1200 служители, работещи в 18 офиса в Северна Америка и Европа. През 2017 година е избран за член на борда на директорите на Американската търговска камара в България, както и за съпредседател на Комитета по дигитална икономика.
 • Инж. Полина Костова

  Инж. Полина Костова Директор, СПГЕ "Джон Атанасов"

  Инж. Костова е машинен инженер по специалността Подемно - транспортни, пътни и строителни машини, ТУ – гр. София, професионална квалификация "Учител по информационни технологии" и "Управление на образованието". Има допълнителна професионална квалификация "магистър-инженер "Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност". Притежава III ПКС. Над 20 години работи в сферата на професионалното образование и обучение като заема последователно длъжностите учител, заместник-директор и директор. Участвала е в следните работни групи: - работна група за разработване на проект за изменение на Наредба 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование; - работна група за оптимизиране на правилата за пожарна безопасност в системата на предучилищното и училищното образование. - в работни групи за разработване на типови учебни планове, програми и ДОС за професии/специалности от професионално направление "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства". Инж. Костова разработва и участие в европейски проекти като: - проект "Моделът на дуалната система на професионалното обучение в ИКТ сектора – европейски хоризонти за обучаеми и обучители" – три мобилности: 8 учители в гр. Берлин, 11 ученика реализирана производствена практика в гр. Лондон с продължителност 21 дни и 11 ученика реализирана производствена практика в гр. Дрезден с продължителност 21 дни; - проект "Do Well Science" финансиран от Европейската комисия чрез Италианската национална агенция в рамките на Програмата "Еразъм + KA2 - Ключово действие за стратегическо партньорство"; - проект "Eurobot 2019 г.", финансиран от Европейската комисия чрез Френската национална агенция в рамките на Програмата "Еразъм + KA2 - Ключово действие за стратегическо партньорство". Във връзка с осъществен план-прием на ученици от професия "Техник на електронна техника", специалност "Промишлена електроника", СПГЕ "Джон Атанасов" участва в проект "Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система (проект ДОМИНО). Гимназията осъществява практическо обучение за всяка професия в реална работна среда във повече от 60 фирми между които "Фесто производство" – ЕООД, "Лем – България" – ЕООД, "Бер-Хелла Термоконтрол" ЕООД, "Компютел" – ООД, "Датекс" – ООД, "Телетек Електроникс" – АД, ИКИТ – БАН, " Контракс" – АД, СНЦ "Локална мрежа – студентски град", "Ериксон Телекомюникейшънс" ЕООД, "Спиди Нет" – АД, "София Коннект" – ЕООД, "ЕлТрейд" – ООД . Гимназията непрекъснато си сътрудничи с ТУ – София, Варна, Габрово и Русе, СУ "Свети Климент Охридски", НБУ, МГУ "Св. Иван Рилски", УНСС, Висше училище по телекомуникации и пощи за обучение по теория и провеждане на практики, работа по проекти и за прием на наши ученици.

Програма


09:00 - 09:30 Регистрация

09:30 - 09:40 Официално откриване

09:40 - 11:00 I панел: Недостигът на ИТ специалисти като основно предизвикателство пред българските ИТ компании
● Възможности за насърчаване обучението, задържането и завръщането от чужбина на квалифицирани ИТ кадри
● Средното образование в ИТ областта на фокус - стажове, професия "Приложен програмист", дуално обучение
● Синя карта - оптимизиране на процедурата по издаване, предстоят ли промени в правната рамка

11:00 - 11:30 Кафе пауза с възможност за нетуъркинг

11:30 - 13:00 II панел: Цели и предизвикателства пред българския ИТ експорт за 2019 г. и актуалните целеви пазари
● Национални насърчителни политики и държавни механизми за подкрепа на ИКТ експорта
● Добри практики за износ на ИКТ продукти и услуги от български компании;
● Данни за експорта на ИТ продукти на целевите за българските компании през 2019 г. пазари
● Съвети от българските СТИВ-ове за проучване на пазара – тенденции в развитието, специфични нужди, законодателство, покриване на стандарти, необходими сертификати
● Предоставяне на информация за доказано ефективни канали за навлизане на конкретните пазари
● ИТ пазарът в Скандинавието - актуални данни, тенденции, програми и проекти за сътрудничество
● ИТ експорта след Brexit на пазара във Великобритания - текущо състояние, очаквано развитие, стратегии за успех

13:00 – 14:00 Брънч с възможност за нетуъркинг


 

Партньори

EU Consult SirmaBC

Контакти