5 - 6 юни, International Business School, зала Универсум, ул. "Винсент ван Гог" 7, София
Регистрирайте се

Събитието

Курс по основи на киберсигурността

5-6 юни, 2019 г.
International Business Schoolулица "Винсент ван Гог" 7, София

Организатор: ISACA Sofia Chapter

Киберсигурността става все по-значим фактор за работния процес на компаниите в ерата на нарастващия брой киберзаплахи. Необходимостта от квалифицирани кадри, запознати с международните стандарти за информационна сигурност, се увеличава. Програмата "Cybersecurity Fundamentals Certification“ е значителна стъпка в процеса по подобряване на информационната сигурност в организацията Ви.
 
Cybersecurity Fundamentals е добър старт за експерти, които планират да развият своите умения по киберсигурност. Курсът предлага запознаване с основните понятия и стандарти, както и с най-добрите практики в информационната сигурност. По време на двудневното обучение, ще бъде обстойно покрит необходимият материал за успешно полагане на сертификационния изпит CSX Cybersecurity Fundamentals.

Описание: продължителността е 2 дни (5-6 юни) от 9:00 до 18:00ч. Курсът ще бъде проведен от Владимир КаваловCSXF акредитиран трейнър от ISACA International, на български език. Ще бъдат предоставени безплатни материали на участниците на английски език.  

Обучението е подходящо за: 
● Професионалисти, свързани с ИТ одит, сигурност или риск мениджмънт:
● Утвърдени специалисти, търсещи промяна в кариерното си развитие по посока на киберсигурността;
● Мениджъри, целящи развитие на своите познания за киберрисковете;
● Други, поставящи основите на своя професионален път.

Разделите, които се покриват от сертификационния курс са:
● Основи на киберсигурността – понятия, концепции;
● Принципи на изграждане на архитектурата на киберсигурността;
● Как да защитаваме мрежите, системите, приложенията и данните?
● Реакция при възникване на киберинцидент;
● Отражение на киберсигурността към съвременните технологии (Mobile, IoT, Cloud и др.)
 

Участниците в обучението ще получат 19 CPE точки.
 

 

Лектори

  • Владимир Кавалов

    Владимир Кавалов Председател, ISACA Sofia Chapter

    Владимир Кавалов има над 25 години опит в ИТ сферата, като половината от тях са във финансовия сектор. През годините е работил като системен администратор, специалист по информационна сигурност, ръководител на ИТ отдел и ИТ одитор. Има интереси в областта на информационните технологии, по-специално в: развитието, внедряването, одита и консултациите. Ръководил е значими проекти, свързани с осъществяване на миграция и внедряване на ERP системи, внедряване на MS Active Directory, както и различни решения за управление и мониторинг на информационни системи и процеси и информационна сигурност. Член е на ISACA Sofia Chapter от 2008 г., през 2015 г. е избран за член на Управителния съвет, а от октомври 2016 г. е президент на организацията.

Програма


Тематична структура можете да достъпите ОТТУК.

От събитието

Изтегли CSX Fundamentals

Контакти