Cybersecurity Fundamentals Course 2019

Към събитието Ако имате въпроси по регистрацията, свържете се с нас на events.ictmedia@idg.bg.
Регистрация

В таксата за явяване на курса не се включва полагането на сертификационен изпит. За допълнителна информация относно изпита моля посетете: cybersecurity.isaca.org

Участниците в обучението ще получат 19 CPE точки.

Забележки:
1. Участието в обучението не гарантира успешно полагане на сертификационен изпит.
2. CSX Cybersecurity Nexus е запазена марка на ISACA International
3. Условия за канселация: Местата на курса са ограничени и след запълване на бройките регистрацията ще бъде затворена. Регистрационни такси след 27 май няма да бъдат възстановявани при каселация на регистрацията Ви. ICT Media запазва правото си да отмени курса в случай, че не бъде достигната необходимата присъствена бройка за провеждането му. Участниците ще бъдат уведомени в случай на канселация на курса.

Изберете
Вид Цена с ДДС Количество
960.00 лв.
Общо: 0.00 лв. с ДДС
Форма за участие


Съгласен съм

Всички полета са задължителни.

Моля, въведете пощенски адрес за получаване на оригинална фактура:

Изберете начин на плащане