18-а Международна конференция SecurIT, 19 септември, София Тех Парк, Иновационен Форум "Джон Атанасов"
Регистрирайте се

Събитието

18-а международна конференция 

SecurIT

InfoSec & Data Storage


Проактивният подход - пътят към устойчива ИТ сигурност

19 септември 2019 г.

София Тех Парк, Иновационен Форум "Джон Атанасов"

Организатори: ICT Media & ISACA Sofia Chapter
Със съдействието на: Министерство на отбраната

С дигитализирането на системи и процеси темата за киберсигурността се превърна в основна за съвременното общество. Вредите, нанесени от разнородни кибератаки на публични системи, финансовия и икономическия сектор, са огромни. Cybercrime Ventures прогнозират, че до 2021-ва киберпрестъпленията ще струват на света 6 трилиона долара годишно.

Приетият в края на 2018-а Закон за киберсигурност в България е безспорна стъпка в посока повишаване на информационната сигурност. От своя страна Регламент (ЕС) 2019/881 (Акт за киберсигурност) от юни тази година увеличи правомощията на ENISA, даде постоянен мандат на Агенцията и постави началото на общоевропейска рамка за сертифициране на ИТ продукти, услуги и процеси.

Приоритет пред държавата остава обединяването на усилия с бизнеса и академичната общност в посока изгражане на ефективни контрамерки и предвиждане на уязвимостите. Много организации отделят все по-голямо внимание и ресурс на повишаването на киберкултурата както на екипите си, така и сред обществото, като превантивна мярка за защита.

Какви са системните усилия на държавата и ЕС за справяне с проблема киберпрестъпност, по какъв начин технологичните иновации могат да помогнат в борбата с актуалните заплахи, как ефективно да се гарантира съхранението на данните на бизнеса и администрацията предстои да научим по време на SecurIT - 18-ото издание на конференцията InfoSec & DataStorage.

Конференцията се организира от ICT Media и ISACA-Sofia Chapter за 18-а поредна година и традиционно е подкрепяна от Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи , Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция "Електронно управление".

Към кого е насочен форумът:
Събитието е насочено към мениджъри и експерти, свързани с информационната сигурност, от всички сегменти на икономиката: директори и мениджъри "Информационна сигурност"; мениджъри “Управление на риска”; мениджъри „Инфраструктура“; системни архитекти; инженери по сигурността; ИТ мениджъри; ИТ одитори; одитори по информационна сигурност; консултанти.

Очаквайте повече информация скоро!

Как протече събитието през 2018 г.
 

Лектори

 • Владимир Кавалов

  Владимир Кавалов Председател, ISACA Sofia Chapter

  Владимир Кавалов има над 25 години опит в ИТ сферата, като половината от тях са във финансовия сектор. През годините е работил като системен администратор, специалист по информационна сигурност, ръководител на ИТ отдел и ИТ одитор. Има интереси в областта на информационните технологии, по-специално в: развитието, внедряването, одита и консултациите. Ръководил е значими проекти, свързани с осъществяване на миграция и внедряване на ERP системи, внедряване на MS Active Directory, както и различни решения за управление и мониторинг на информационни системи и процеси и информационна сигурност. Член е на ISACA Sofia Chapter от 2008 г., през 2015 г. е избран за член на Управителния съвет, а от октомври 2016 г. е президент на организацията.
 • Жени Бонева

  Жени Бонева Заместник-председател, ISACA Sofia Chapter; Председател за региона, SheLeadsTech

  Жени Бонева притежава повече от 14 години опит в областта на информационни технологии и информационна сигурност, ИТ одит и съответствие, защита на данните и управление на информационните технологии. Кариерното си развитие започва като ИТ консултант и одитор в една от големите 4 одиторски компании, а след това продължава развитието си в областта на информационната сигурност във финансовата индустрия. Притежава международно признатите сертификати CISA на ISACA (Information Systems Audit and Control Association) в областта на одит, контрол, наблюдение и оценка на информационните технологии и бизнес системите, както и CISSP на ISC2 (International Information System Security Certification Consortium), фокусиран върху информационна сигурност. Притежава допълнителни сертификати в областите киберсигурност и компютърна криминалистика. В момента е заместник-председател на асоциацията ISACA - Sofia Chapter, както и председател на SheLeadsTech за региона.
 • Д-р Георги Шарков

  Д-р Георги Шарков Съветник по киберотбрана на Министъра на отбраната; Директор, ESI CEE

  Георги Шарков е Съветник по киберотбрана на Министъра на отбраната. От 2014 г. до 2017 г. е бил Национален координатор по киберсигурност, а през 2017 г. - съветник на Министър председателя на Република България. Той ръководи работата по Националната стратегия за киберсигурност "Киберустойчива България 2020", приета през 2016 г. Д-р Шарков е завършил е "Математика" в Софийски университет със специализация "Компютърни науки" и дисертация в областта "Изкуствен интелект", както и приложни изследвания в областите генетика, биофизика и термография (Белгия).От 1994 г. ръководи разработката на софтуерни системи в сферата на финансите и електронния пазар. От 2003 г. е директор на ESI CEE (European Software Institute - Center Eastern Europe) и е ръководител на Cyber Security and Resilience Lab в Sofia Tech Park. Георги Шарков е експерт по управление качеството на софтуерни продукти, киберсигурност и устойчивост и е преподавател в 3 водещи университета. Член е на ETSI TC Cyber (като пердставител на SBS и European Digital SME Alliance) и е член на експертната група на високо равнище на ЕС в областта на изкуствения интелект (от юни 2018 г.).
 • Рамсес Гайего

  Рамсес Гайего Изпълнителен зам.-председател, Quantum World Association

  Рамсес Гайего има над 22 години опит в сферата на информационната сигурност и управлението на риска, като в момента е стратег и технически евангелист в Symantec. Той е с образование в сферата на правото и бизнес администрацията и притежава следните професионални сертификации: CISM, CGEIT, CISSP, SCPM, CCSK, ITIL и COBIT Foundations. Като международно признат експерт и оратор, той е посетил 25 различни държави само през последните 12 месеца и много пъти е получавал награда за "Най-добър лектор". Освен това Рамсес притежава и черен колан по Six Sigma и се гордее, че е бил заместник председател на Борда на директорите на международната организация ISACA, както и че е бивш председател на ISACA Barcelona Chapter. Рамсес е изпълнителен заместник-председател на Quantum World Association и живее в Барселона, Испания, със семейството си.

Партньори

McAfee Solytron Mnemonica Sirma Business Consulting Acronis NDB/IBM ACT Sofia S.S.A.R.M. Secunet IBS Philip Morris DiaDraw Pixel Media

Контакти