24 октомври, София Хотел Балкан
Регистрирайте се

Събитието

XV Национална конференция по е-Образование

Дигиталните иновации в помощ на е-Образованието

24 октомври 2019 г. 
София Хотел Балкан, пл. Света Неделя 5, зала Сердика

Организатор: ICT Media

Дигиталната трансформация все по-осезаемо генерира решения, които да оптимизират процеса на обучение и да повишат неговата ефективност. Същевременно от своя страна съвременното поколение започва да изисква навлизането на нови интерактивни дигитализирани процеси, които да подобрят поднасянето и възприемането  на учебния материал. В Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2019-а са заложени осигуряването на съвременни средства за достъп до учебни ресурси, както и развитие на опорната мрежова инфраструктура с поетапен обхват във всяко учебно заведение.

В края на февруари месец тази година Изпълнителна агенция „Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ инициира процедурата - „Образование за утрешния ден“. В резултат на тази инициатива се планира финансиране в размер на 105 млн. лв. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода 2014-2020 г. Основната цел на процедурата е интегриране на дигиталните технологии в образователните институции. През юни месец министър Вълчев потвърди, че ще бъдат вложени 20 млн. лева в размките на гореописаната програма за оборудване на кабинети в училищата. Той заяви, че Министерството ще продължи да инвестира в нови технологии, както и в обучения на учителите. Програмата „Иновации в действие“ има за цел да стимулира проактивни учители, които да споделят и разпространят добрите иновативни практики с останалите училища. Друга стъпка в тази посока е инициативата „ИТ бизнесът преподава“, чиято основна цел е да обвърже учебните заведения с ИТ бизнеса в страната, двупосочно. Тази програма ще даде възможност от една страна на ИТ специалистите да влязат в класната стая и да споделят практически опит и от друга страна на преподавателите по информационни технологии да се запознаят с реални казуси и актуални тенденции, вълнуващи ИТ бизнеса.

Как влияе европейският „План за действие в областта на дигиталното образование“ на национално ниво, какво да очакваме от националните стратегии в тази посока, отговаря ли на нуждите техническата база на образователните институции (предучилищно, училищно и висше образование) - тези и много други процеси и тенденции от дигитализацията на българското образование ще бъдат във фокуса на 15-ото издание на националната конференция по е-Образование „Дигиталните иновации в помощ на е-Образованието“.

За кого е подходящо събитието: представители на предучилищно, училищно и висше образованиедиректори, зам. директори, ректори, зам. ректори, декани, зам. декани и други експерти, представители на държавни институции опериращи в сферата на образованието. 

Как протече събитието през 2018 г. 

Лектори

 • Мария Габриел

  Мария Габриел Eвропейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество

  Мария Габриел е европейски комисар по въпросите на цифровата икономика и общество от юли 2017 г. Общата цел на нейното цялостно портфолио е изграждане и реализиране на единния цифров пазар. Стратегическата визия на Мария Габриел поставя европейските граждани в центъра на цифровата политика с цел да придобият цифрови умения, за да се възползват в пълна степен от процеса на цифрова трансформация на икономиката и обществото. Комисарят насочва усилията си към създаването на амбициозна програма "Цифрова Европа" в рамките на следващата многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г., която да инвестира в суперкомпютри, развитие на изкуствения интелект, киберсигурността, но също и в творческата и аудиовизуална индустрия и медиите. Сред нейните приоритети е също задълбочаване на партньорството в областта на цифровите технологии с трети страни, по-специално със Западните Балкани и Средиземноморския регион. Съпредседател е на Работната група за цифрова икономика ЕС-Африка.
 • Огнян Траянов

  Огнян Траянов Председател на УС на БАИТ; Собственик и изпълнителен директор, ТехноЛогика ЕАД

  Председателят на УС на БАИТ Огнян Траянов e собственик и изпълнителен директор на софтуерната компания ТехноЛогика ЕАД и на нейния център за 3D решения – ДиТра. Той е магистър – инженер от Технически университет - София и има специализация блок B и блок С за "инженер - специалист по приложна математика и информатика". Работил е в сферата на изкуствения интелект като научен сътрудник в институт "Интерпрограма". Посещавал е множество технически и управленски обучения към IBM и Oracle Corporation. Инициатор е на програмата "Инженерното образование – солидно и работещо" (2003 г.). Създател е на TechnoMagicLand - интерактивен технологичен център за деца и младежи, където ученици, преподаватели и родители имат възможност да опознаят науката и технологиите отблизо. Център отвори врати през 2018 г. Председател е на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Почетен консул е на Република Филипини в България. Огнян Траянов е първият носител на наградата "За принос в развитието на информационните и комуникационните технологии" в конкурса "Мистър Икономика" и е финалист в конкурса "Мениджър на годината 2014".
 • Проф. Красен Стефанов

  Проф. Красен Стефанов Факултета по Математика и Информатика при СУ Св. Климент Охридски

  Д-р Красен Стефанов е професор във Факултета по Математика и Информатика при СУ Св. Климент Охридски, ръководител на научно-изследователски Център по Технологии на Информационното Общество към СУ и на катедра "Информационни технологии" във ФМИ. Проф. Красен Стефанов е ръководител на магистърска програма "Разпределени системи и мобилни технологии" във ФМИ - една от най-успешните магистърски програми както във ФМИ, така и в СУ. Освен докторска степен по информатика притежава и магистърска степен по образователни технологии от Университета в Твенте, Холандия. Проф. Красен Стефанов е председател на Националния комитет за провеждане на олимпиади и състезания за ученици в областта на ИТ и национален експерт към МОН в направленията свързани с формиране на национални политики при използване на ИКТ, обучение на учители, използване на ИКТ в образованието, създаване на национални стандарти и програми за обучение в средното училище по ИКТ. Той има продължителен и успешен опит в създаване, управление и изпълнение на повече от 20 национални и международни проекти, включително и на изключително успешни мащабни международни проекти в областта на електронното обучение по програми като 6 и 7 рамкови програми на ЕС и програмата Хоризонт 2020. Понастоящем проф. Красен Стефанов е ръководител на националната научна програма "Информационни и Комуникационни Технологии в Науката, Образованието и Сигурността" (консорциум с участието на 12 български университета и БАН) и на центъра за върхови постижения в областта на ИКТ "УНИТе" (консорциум от пет водещи български университети – СУ, ТУ София, Русенски университет, Бургаски университет и Шуменски университет). Има натрупан богат професионален опит осъществяване на електронно обучение, подготовка на учители, софтуерни системи и услуги за продължаващо обучение, отворени софтуерни платформи, системи за представяне на знания. Има над 100 публикации с над 400 цитирания. Проф. Красен Стефанов е награждаван от МОН за разработването на курсове за електронно обучение с особено високо качество.
 • Доброслав Димитров

  Доброслав Димитров Председател на УС, Българска асоциация на софтуерните компании - БАСКОМ

  Доброслав Димитров завършва Финанси в САЩ, след което се връща в България с ясната мисия да променя страната като създава полезни за обществото бизнеси и инициативи. Съосновател е на Империя Онлайн АД - най-голямото българско студио за разработка на игри, Ъпнетикс АД - софтуерна аутсорс компания и ИТ Таланти - безплатна академия за обучение на програмисти. Деен участник в предприемаческата екосистема на България като инвеститор и ментор, гост лектор в множество университети и гимназии, както и в десетки семинари и форуми за младежко предприемачество.
 • Доц. Николина Николова

  Доц. Николина Николова Факултет по математика и информатика СУ "Св. Климент Охридски"

  Д-р. Николина Николова е доцент в катедра "Обучението по математика и информатика", ФМИ, СУ "Св. Кл. Охридски". Специалист в областта на методиката на обучение по информатика и информационни технологии, с интереси към различни съвременни методи и техники за преподаване. Заедно с екип от ФМИ, СУ "Св. Кл. Охридски" участва в множество международни изследователски проекти в тази област (I*Teach, TENCompetence, ShareTEC, weSPOT, YEDAC, ELITe и др.). Преподавателската ѝ дейност е свързана както с подготовка на бъдещи учители по математика, информатика и информационните технологии, природни науки, така и с работа с действащи учители в програмите за следдипломна квалификация към Софийски университет. Професионалните ѝ интереси са свързани с иновативни методи за преподаване на математически и природни науки, както и с ефективното приложение на ИКТ в обучението. Автор е на множество учебни помагала и методическа литература по информатика и информационни технологии.
 • Доц. Елиза Стефанова

  Доц. Елиза Стефанова Заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация на СУ "Св Климент Охридски"

  Елиза Стефанова е заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация на СУ "Св Климент Охридски ", България. Тя е доцент във Факултета по математика и информатика. Като преподавател и изследовател Елиза Стефанова работи в областта на ИКТ и тяхното приложение в областта на образованието и обучението, по-точно, тя се разработва методически материали за преподаване и учебни помагала за бакалаври и магистри, както и за курсове за усъвършенстване на учителите. В допълнение към университетските курсовете, тя проектира и води дългосрочни и краткосрочни ИКТ курсове. Автор е на учебници и помагала по ИТ за ученици от 5 до 10 клас. В обучението на студентите, на настоящи и бъдещи учители, тя прилага съвременни технологии и методи за активно учене. Ръководител е на магистърска програма по Електронно обучение. Участва в повече от 30 национални и международни проекта като Share.TEC, TENCompetence, I*Teach. Някои от последните проекти са в сферата на ИКТ в помощ на изследователско-базирано обучение (weSPOT), развиване на предприемачески нагласа в средното образование (YEDAC) и подпомагане на професионалното израстване на учители по природни, инженерни и математически науки чрез развиване на специфични професионални компетентности (ELITe).

Партньори

VIVACOM Admin Soft Plus RAABE

Контакти