19 септември 2017, Варна, СПА хотел Романс Сплендид, Flower’s Hall
Регистрирайте се

Събитието

ROAD SHOW 2017 г. 
„Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“ 

* Аутсорсинг (ITO & BPO) * ИКТ * Недвижими имоти * 

19 септември, гр. Варна
СПА хотел Романс Сплендид, Flower’s Hall


Организатори: Българска аутсорсинг асоциация, Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България и ICT Media 


Проектът Road Show 2017 г.: „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“, започна с пилотен проект в град Русе, 17 септември, 2016 г. През 2017 г, инициативата продължи с организиране на дискусии в страната – Бургас (30 март 2017), София (30 май 2017), Варна (19 септември 2017) - с цел да създаде предпоставки за развитие на регионите, посредством подобрение на бизнес климата в тях. 

Обект на дискусиите са теми като намирането на подходящи кадри чрез взаимодействие с местни университети, осигуряване на преференциални условия за инвестиция в изграждане на модерни бизнес сгради в региона и подобряване условията за сътрудничество между местните власти, университетите и бизнеса. Дискусията във всеки от изброените по-горе целеви градове се осъществява под формата на VIP бизнес обяд в приятна работна обстановка. 

След обсъждане на предварително поставените тематични акценти от поканените ключови панелисти, всички слушатели имат възможност да зададат своите въпроси към тях. 

Аудитория на събитието:
 • * Представители на ресорните дирекции в община Варна; 
  * Академичното ръководство на Висшите учебни заведение в региона;
  * Директори на профилирани гимназии в региона;
  * Местен бизнес - изпълнителни директори на големите компании в региона;
  * Компании, членове на партниращите на проекта асоциации.

Лектори

 • Иван Портних

  Иван Портних Кмет, Община Варна

  Иван Портних е кмет на Община Варна от юли 2013 г. до момента. Магистър "Международни икономически отношение" в Университета за национално и световно стопанство, магистър "Бизнес администрация" в Institut de la Francophonie pour l’Administration et la Gestion, генерален мениджър на комплекс "Гранд хотел Варна" Resort & Spa – 2001 – 2013 г. Общински съветник и заместник-председател на общински съвет Варна – октомври 2011 – юни 2013 г.
 • Стоян Пасев

  Стоян Пасев Областен управител, Областна администрация Варна

  Стоян Пасев е областен управител на Областна администрация Варна (20.08.2014 – до момента). Г-н Пасев е бил член на Дисциплинарния съвет на Адвокатска колегия Варна (2012 – 2014) и адвокат в Адвокатска колегия Варна (1999 – 2014). Стоян Пасев е бил консултант по европейски проекти към оперативни програми в МОСВ (2007 - 2013), активно е участвал при разработването на проектни предложения за Програма за транснационално сътрудничество Интеррег – V - Б "Балкани - Средиземно море" (2014 – 2020). Участвал е също в подготовката на проектно предложение по Програма LIFE на Европейския съюз, Подпрограма "Околна среда", в разработването на проектни предложения по програма за междурегионално сътрудничество "Интеррег Европа 2014-2020", както и в учредяване на организация за управление на туристически район с наименование "Организация за управление на варненски черноморски туристически район". Г-н Пасев е завършил магистратура по ИУТ (Икономически университет – гр. Варна, 1995 – 1998), право (Технически университет – гр. Варна, 1992 – 1997), ТМММ (Технически университет – гр. Варна, 1991 – 1996) и Международни икономически отношения.
 • Таня Косева-Бошова

  Таня Косева-Бошова Председател на Управителния съвет, Асоциация на собствениците на бизнес сгради (АСБС)

  Таня Косева-Бошова има 15 години опит на пазара на бизнес имоти в България. Била е партньор и изпълнителен директор на някои от най-големите и най-успешни компании свързани с недвижими имоти в страната – Colliers International, Landmark Property Bulgaria и European Trade Center. От 2009 до 2014 г. и отново от юли 2016 г. до момента Таня Косева-Бошова е изпълнителен директор на European Trade Center. Тя участва в развитието на проекти в гр. София (офис комплекс European Trade Center) и гр. Бургас (търговско-развлекателен център Burgas Plaza). Преди присъединяването си към European Trade Center, тя е била изпълнителен директор на Landmark Property Bulgaria. Работила е в Colliers International осем години, като четири от тях е била управляващ партньор на българския офис. През 2007 г. успешно инициира и завършва промяна на българското законодателство по отношение на премахване на ограничение на срока за отдаване под наем в България. Таня Косева-Бошова е председател на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел "Дамски форум". Тя е дипломирана от Американския университет в Благоевград със специалности "Икономика" и "Бизнес администрация".
 • Станимир Николов

  Станимир Николов Председател на борда на директорите на Българска аутсорсинг асоциация (БАА) и изпълнителен директор на ЕПАМ Системс България

  Г-н Станимир Николов е избран за председател на Борда на директорите на Българската аутсорсинг асоциация през март 2017 г. Това е естествено продължение на неговото активно участие в асоциацията като член на Борда на директорите в последните две години. От септември 2014 г. г-н Станимир Николов е управляващ директор на EPAM Systems Bulgaria, международна компания, водещ доставчик на комлексни, програмни, инженерни решения и технологични услуги. Неговият професионален път включва старши мениджъски позиции в Concentrix и IBM. Опитът на г-н Николов в индустрията за аутсорсинг на бизнес процеси и информационни технологии са ценен ресурс за Българската аутсорсинг асоциация в съответствие с нейната мисия да направи аутсорсинга водеща индустрия в България и да гарантира нейния растеж, авторитет, надеждност, иновативност и социална отговорност.
 • Виктор Бузев

  Виктор Бузев Главен архитект, Община Варна

 • Стефан Бумов

  Стефан Бумов Главен оперативен директор, HeleCloud

  Стефан Бумов е съосновател и главен оперативен директор на HeleCloud. Преди основаването на HeleCloud, той заема позицията генерален директор на Софика Груп, сега TeleTech, за България и Македония и вицепрезидент Операции за Централна и Източна Европа на TeleTech Holdings Inc., както и член на Борда на директорите. По-рано Стефан Бумов е заемал ръководни позиции в HP, в това число търговски директор за България и мениджър Търговски стратегии и развитие за Централна и Източна Европа, Близкия Изток и Африка. Стефан Бумов е сред основателите на сдружение Българска аутсорсинг асоциация и заема поста на Председател на БАА от създаването на асоциацията до месец март 2017 година.
 • Инж. Пламен Андреев

  Инж. Пламен Андреев Управител, Планекс Холдинг

  Инж. Пламен Андреев е съсобственик и управител на Планекс Холдинг. Завършва Строителен техникум в родния си град, а след това и Висшето военно-строително училище в София със специалност "Промишлено и гражданско строителство". От 1982 до 1990 г. работи в системата на строителни войски. През 1990 г. основава ЕТ "Планекс – Пламен Андреев". От 1993 г. е съдружник във фирма "Планекс" ООД. От 2002 г. е управител на Планекс Холдинг.

Програма


12:30 - 13:00 Регистрация
 
13:00 - 15:00 VIP бизнес обяд и дискусия на тема: „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса"


Акценти в обсъждането* Стратегии и политики за стимулиране на конкурентоспособността на бизнеса и региона чрез аутсорсинг и ИКТ;
* Промотиране на Варна като добро място за инвестиции и развитие на високи технологии, BPO услуги и бизнес имоти;
* Стимулиране на образователни инициативи за подготовка на кадрите в региона, съобразно изискванията и целите на бизнеса;
* Осигуряване на привлекателни условия за живот – зелени зони за отдих, развитие на транспортната мрежа, условия за културен и социален живот, ниски данъци.


Модератор: Стефан Бумов, главен оперативен директор, HeleCloud

Панелисти:

* Иван Портних
, кмет на община Варна;
* Виктор Бузев, главен архитект, община Варна;
* Стоян Пасев, областен управител, ОА Варна;
* Таня Косева – Бошова, председател на УС на Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС) и изпълнителен директор на European Trade Center;
* Станимир Николов, председател на борда на директорите на Българска аутсорсинг асоциация (БАА) и изпълнителен директор на ЕПАМ Системс България;
* Инж. Пламен Андреев, управител, Планекс Холдинг


Отразяване на събитието:
Дневник - Бизнесът във Варна иска автомагистрала "Хемус" да е приоритетен проект
Градът.BG - Бизнес и местна администрация: Варна да развива IT и аутсорсинг индустриите
VARNA24.BG - Варна е сред най-желаните градове от собствениците на бизнес сгради
TECHNEWS - 40 000 студенти се обучават във Варна
COMPUTERWORLD (печатна и онлайн версия) - Варна гледа с увереност към своето ИКТ и аутсорсинг бъдеще
PLANEX - „Планекс“ домакинства среща между общината, бизнесът и университетите за развитието на Варна
ECONOMIST - Aсорсинг индустрията има потенциала да подсили основата на икономическия растеж на България
 
 
 

Партньори

Планекс холдинг Виваком http://www.grandmall-varna.com/

Контакти