Висококачествено и дигитализирано е-здравеопазване в България

Ако имате въпроси по регистрацията, свържете се с нас на events.ictmedia@idg.bg.
Форма за участие

Уважаеми посетители, участието в конференцията на действащи практици в областта на здравеопазването, здравноосигурителните дружества, както и представители на държавни институции, свързани със здравно-осигурителната система в страната е БЕЗПЛАТНО.


От една институция се допуска участието на 3-ма участника с безплатни квоти.
Служители на организации, различни от посочените в регистрационните условия, заплащат такса за участие от 704 лв с ДДС.


Местата в конференцията са ограничени и регистрацията ще бъде затворена веднага след тяхното заемане или на 27 февруари 2018 г.

Официалният език на събитието е български като ще бъде осигурен симултанен превод от английски на български и от български на английски съобразно конкретната сесия. 

Съгласен съм