Е-УПРАВЛЕНИЕТО - УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ, 8 - 9 март, Гранд Хотел София, ул. Гурко 1, София 1000
Регистрирайте се

Събитието

19-а конференция по е-управление
"Е-УПРАВЛЕНИЕТО - УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ"
8-9 март, Гранд Хотел София, зала София

Дигиталната трансформация на администрацията е неизбежна, което изисква ускорено развитие на е-управлението и посрещане на предизвикателствата, свързани с тази промяна. По време на Министерската среща по е-управление в Талин в края на миналата година стана ясно, че през следващите 5 години държавите трябва да предприемат „осезаеми стъпки“ за реализация на принципите, заложени в Европейския план за действие за е-управление (2016-2020) и в Европейската рамка за оперативна съвместимост.

Oперативната съвместимост, премахването на хартиения обмен на документи, намаляването на административната тежест чрез възможността за служебен обмен на данни и дигитализация на ресурсите и данните на администрациите, ще бъдат сред темите на 19-ото издание на конференцията.

През годините конференцията традиционно е провеждана със съдействието на Държавна агенция "Електронно управление", Национално сдружение на общините в Република България, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS).

Целевата аудитория на мероприятието са министри, заместник-министри, главни секретари и ИТ директори на ведомствата, областни управители, кметове, заместник-кметове и главни секретари на общини, ИТ специалисти от администрациите, представители на водещи световни и български компании в областта на информационните и комуникационни технологии.

Как протече събитието през 2017г

Програма


ДЕН I 

1 СЕСИЯ. Е-управление - административната реформа

«  Политическа воля за ускорено развитие на е-управлението. Заложените в Европейския план за действие за е-управление (2016-2020) и в Европейската рамка за оперативна съвместимост принципи за развитие на е-управлението

«  Отворените данни - ключови за развитие на дигиталното общество и растежа на цифровата икономика 

«  Инвентаризация на ИТ ресурсите във всички администрации 

«  Добри европейски практики за работещо е-управление 


2 СЕСИЯ. Електронизирана администрация в услуга на гражданите

«  Работещият Regix - обменът на данни между важните регистри в страната 

«  Е-регистър на ИКТ проектите в администрациите. Възможности за финансиране на процеса по въвеждане на електронни услуги

«  Сигурно електронно връчване на документи от гражданите и бизнеса на администрацията (и обратно) 

«  Средства за електронна идентификация (възможности преди въвеждането на единен е-идентификатор - ПИК, ПИН, КЕП). Двуфакторна оторизация?

«  Цифровизация на данните в ключови административни структури 

«  Eлектронно и/ или машинно гласуване - ще бъдат ли те реалност през 2018 г.?


3 СЕСИЯ. Технологиите в центъра на е-управлението

«  Повишаване дигиталните умения на всички равнища в публичните администрации 

«  Изграждане и поддържане на единен електронен документооборот между институциите

«  Държавният хибриден частен облак. Облачни технологии и виртуализация в централната и общинска администрация

«  Сигурност на съхраняваните в административните структури лични данни. Изисквания на GDPR към администрациите

«  Нов център за данни на държавната администрация – резервиране, споделено използване

ДЕН II

1 СЕСИЯ. Е-обслужване в българската община

«  Примери за успешно е-управление в общинските структури 

«  Електронни канали за достъп на гражданите и бизнеса до е-услуги 

«  Е-услуги достъпни през мобилни устройства

«  Инфраструктурни предизвикателства пред общинските администрации в страната


2 СЕСИЯ. Дигитализация на ресурсите на българските общини

«  Цифровият кадастър на общините – предизвикателства и възможности

«  Мобилни GIS и Web GIS системи 

«  Общините и големите данни (BIG Data)

«  Интелигентни информационни системи в борбата срещу бедствия и аварии 

Официалният език на събитието е български като ще бъде осигурен симултанен превод от английски на български и от български на английски съобразно конкретната сесия. 
 

Контакти

  • За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​events.ictmedia@idg.bg,тел: 02/ 461 54 21

    За спонсорства и партньорства: sales@idg.bg

    За счетоводни въпроси: radka.tankova@idg.bg