Е-УПРАВЛЕНИЕТО - УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Ако имате въпроси по регистрацията, свържете се с нас на events.ictmedia@idg.bg.
Форма за участие

Участието в конференцията за служители от държавната, общинските и областни администрации е безплатно, след извършена и потвърдена регистрация.

От една институция се допуска участието на 2-ма представители с безплатен вход.

Служители от организации различни от посочените по-горе заплащат такса за участие в размер на 704 лв с ДДС.

Местата в конференцията са ограничени и регистрацията ще бъде затворена веднага след тяхното заемане или на 7 март 2018 г.

Официалният език на събитието е български като ще бъде осигурен симултанен превод от английски на български и от български на английски съобразно конкретната сесия. 

Съгласен съм