ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА - КАТАЛИЗАТОР ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ФИН. СЕКТОР, 12 април, Sofia Event Center, бул. Черни връх 100
Регистрирайте се

Събитието

20-и юбилеен финансов технологичен форум

"ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА  - КАТАЛИЗАТОР ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР"
 
12 април 2018 г.
Sofia Event Center
София
 
Организатор:
ICT Media &  ISACA-Sofia Chapter
 
 
20-ото юбилейно издание на финансовия технологичен форум ще бъде проведено в период на адаптация на европейските финансови институции към ерата на дигитализацията и бързо променящото се глобално общество. Технологиите разкриват огромен потенциал и са метод за повишаване качеството на финансовото обслужване, което е причината да са налице огромни инвестиции в тази посока. Все повече финансови институции са ориентирани към промяна на цялостния бизнес модел в посока модернизация, внедряване на съвременни технологични модели (като блокчейн, чатбот, изкуствен интелект, машинно обучение) и стремеж към отговор на променящите се потребителски навици в постоянно трансформиращата се цифрова среда.
 
Какво е отражението на новите тенденции към финансовите институции у нас? Какво предприемат те, за да отговорят на регулаторните и потребителски изисквания? Кои са най-актуалните предизвикателства пред българските банки, застрахователни и пенсионноосигурителни дружества, финтех компании? Ориентираха ли се  финансовите институции към промяната в посока поставяне на потребителя в центъра и фокусиране на цялостнанта си стратегия към осигуряване комфорта на клиентите? Какви са най-актуалните проекти, осъществени в българските финансови организации? Това са само част от въпросите, на които заедно ще намерим отговор в 20-ото юбилейно издание на финансовия технологичен форум.
 
През годините конференцията е провеждана с традиционното съдействие на Комисия за финансов надзор, Асоциация на банките в България, Асоциация на българските застрахователи, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване,  а през 2018 покана е отправена и до Представителството на Европейската комисия в България.
 
 
Към кого е насочен форумът:
Събитието е насочено към представители на банков и небанков финансов сектор: банки, застрахователни институции, пенсионно-осигурителни компании, регулаторни органи, платежни оператори, финансови брокери, финансови компании в областта на микрокредитирането, включително онлайн, консултантски фирми, лизингови къщи, асоциации, държавни органи и други. През 2017 г. събитието бе посетено от висши мениджъри (CEO, COO, CFO, членове на управителни съвети и бордове на директорите), ИТ мениджъри, началник отдели, ръководители проекти, ИТ експерти и експерти по сигурността, одитори, бизнес анализатори, консултанти, експерти по платежни системи.
 

Лектори

 • Калоян Георгиев

  Калоян Георгиев Инженер Индустриална автоматизация и управление на енергията, Schneider Electric

  Калоян Георгиев има бакалавърска степен по "Автоматика, информационна и управляваща техника и роботика", и магистърска степен по "Системи за управление" от Техническия Университет в София. Преминал е редица обучения в областта на индустриалните мрежи и системи за комуникация, SCADA и BMS софтуери и архитектури за автоматизация и енергиен мениджмънт. Главен лектор е по темите "Програмиране и работа с Codesys базирани PLC", "Програмиране и работа с индустриални HMI" , "Системи за енергиен мониторинг" и "Системи за мониторинг на центрове за данни", както за служители, така и за клиенти на Шнайдер Електрик. Професионалното развитие на Калоян Георгиев преминава през IT, автоматизация, роботика, програмиране, машинно обучение и работа по различни проекти в областта на 3D сканирането, домашната автоматизация и Cloud базираните услуги. В последните години Калоян Георгиев има особен фокус върху иновативната концепцията Internet Of Things (IoT), като главно се занимава с приложението й в индустриалната автоматизация и колаборативните машини.
 • Никос Сампанис

  Никос Сампанис Регионален директор за Югоизточна Европа, Forrester Research

  Никос Сампанис започва кариерата си през 1989 г. във Великобритания като научен сътрудник в Технологичния институт към Университета на Манчестър (UMIST). В последствие работи като Старши софтуерен инженер в Lloyd's Register. През 1994 г. се присъединява към екипа на Vodafone (Panafon) в Гърция и работи на различни позиции в ИТ (Бизнес системи) отдела на компанията до 2000 г., когато поема ролята на регионален мениджър предпродажби за Средиземноморския регион в Sun Microsystems. През 2001 г. преминава на позицията регионален мениджър - Гърция и Кипър за Sun Microsystems, а след това през 2003 г. заема позицията на регионален мениджър продажби за Южна и Източна Европа, Близкия Изток и Африка. От 2005 г. Никос Сампанис е регионален мениджър за Югоизточна Европа във Forrester Research – една от най-влиятелните консултантски компании за проучвания и анализи в областта на информационните технологии и бизнеса. Никос Сампанис притежава диплома за електроинженер от Националния Технически Университет в Атина, магистърска степен по системен дизайн от Университета на Манчестър и докторска степен от Технологичния институт към Университета на Манчестър (UMIST).

Програма


ПРЕДВАРИТЕЛНА ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА
8:30 – 9:00 РЕГИСТРАЦИЯ
9:00 – 9:30 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
ОБЩА СЕСИЯ: ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР - КАТАЛИЗАТОР ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ

« Как технологичните иновации промениха финансовия сектор през годините
« Къде е българският финансов пазар спрямо световните тенденции
« Дигитализация "отвътре". Тенденцията към внедряване на иновации и използване на технологиите за развитието на сектора и промяна на бизнес моделите
КАФЕ-ПАУЗА
СЕСИЯ 1.1. ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР

« Регулациите като двигател на промяната - предоставящи възможности и откриващи предизвикателства
« Европейски платежен съвет и новостите в SEPA. Какво постигна SCT Instant Scheme?
« SWIFT - какво ново?
« Европейската директива PSD 2 и промяната в закона за платежните услуги и платежните системи на национално ниво
« Усъвършенстване на каналите за взаимодействие във финансовия сектор
« Данните като стратегически актив. Общият регламент за защита на личните данни (GDPR)
« Иновативни решения за постигане на съответствие с новите регулации
СЕСИЯ 1.2. СРЕДСТВА ЗА ПРЕХОД КЪМ ДИГИТАЛНАТА
ИКОНОМИКА


« Дигитализацията - повишаване на оперативната ефективност или посока за промяна на потребителското преживяване
« Ще промени ли блокчейн технологията финансовия сектор? Области на приложение. « Еволюция на платформата и доверието на финансовия сектор в нея
« Автоматизиране и оптимизиране на бизнес процесите във финансовите институции
« "Приемане" на облачните технологии във финансовия сектор и законосъобразното им използване
« Центровете за данни в условията на дигитализацията на финансовия сектор
ОБЯД
СЕСИЯ 2.1. УСТОЙЧИВА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

« Дигитализацията - добрата симбиоза между CIO, CSO и всички бизнес звена в организацията. Дигиталната трансформация на кадрите и изграждане на цялостна стратегия за информационна сигурност
« Устойчива информационна сигурност чрез постигане на PCI DSS (Payment Card « Industry Data Security Standard) съответствие
« Аутсорсинг в банковия сектор - контрол на риска
« Рискът от пропуски в защитата на BIG Data във финансовия сектор
Изграждане на киберстратегия в организациятa и минимизиране на риска
СЕСИЯ 2.2. ПОСТАВЯНЕ НА КЛИЕНТА В ЦЕНТЪРА НА ФИНАНСОВИТЕ ОПЕРАЦИИ

« Финансовите операции - традиции и иновации
« Модернизиране на потребителския интерфейс при предоставяните електронни услуги
« Усъвършенстване на каналите за взаимодействие с клиентите. « Развитие на omni-channel концепцията
« Съвременни иновации в електронното и мобилното банкиране за по-добро потребителско изживяване. Въвеждане на биометричната идентификация като иновация
« Нововъведения в картовите разплащания спрямо съвременните изисквания
« Изкуствен интелект и машинно обучение като генератор на нови възможности
КАФЕ-ПАУЗА
СЕСИЯ 3. ДИСКУСИЯ: ФИНТЕХ - "ЗАПЛАХА" ЗА БАНКОВИЯ СЕКТОР ИЛИ СТИМУЛ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ

« Директивата PSD 2 - колко бързо банките ще се адаптират към промяната и ще започнат да взаимодействат с финтех компаниите
« Как финтех компаниите ще заслужат доверието, което потребителите имат в банковите институции
« Предоставяне от финтех компаниите на банкови услуги със или без съгласието на банката. "Агресивните" подходи
« До каква степен са адаптируеми CEO-та на финтех и "техфин" компаниите към технологичните иновации
« Финтех - причината банките да пристъпят към технологична инвестиция и развойни центрове?
ЗАКРИВАНЕ
 

Партньори

Контакти

 • За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​events.ictmedia@idg.bg,тел: 02/ 461 54 21

  За спонсорства и партньорства: sales@idg.bg

  За счетоводни въпроси: radka.tankova@idg.bg