Бизнесът среща местната власт, Бургас

Ако имате въпроси по регистрацията, свържете се с нас на events.ictmedia@idg.bg.
Форма за участие
Съгласен съм