GDPR - СТЪПКИ КЪМ СЪОТВЕТСТВИЕТО, 18 април, Sofia Event Center, бул. Черни връх 100
Регистрирайте се

Събитието

"GDPR - СТЪПКИ КЪМ СЪОТВЕТСТВИЕТО"
26 април 2018, 
Sofia Event Center
София 

Осигуряване на съответствие с изискванията на европейския регламент за защита на личните данни /General Data Protection Regulation/, не е въпрос на избор, пред който бизнесът е изправен. Големите организации в световен мащаб от години разработват стратегии за осигуряване личните данни на клиентите /потребителите/ си. Предизвикателствата, които сега регламентът GDPR поставя пред организациите, изискват от тях добре разработена стратегия, последователни и целенасочени действия.

Ако в края на 2017-а година се обсъждаше най-вече дали организациите в България са подготвени за посрещане изискванията на регламента, то в началото на 2018-а година е налице активен диалог между регулатора /за България/ от една страна, бизнеса и консултантите от друга. Ставаме свидетели на прозрачност дори на начина, по който организациите осигуряват защитата на личните данни, за да докажат на клиентите /потребителите/ си, че компанията, на която са се доверили, е надеждна и сигурна.
 

Програма


09:00 - 09:30 Регистрация

09:30 - 11:00 СЕСИЯ 1. ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА?


« Регламентът с фокус върху персоналната информация и начинът, по който компаниите боравят с нея;
« Хармонизиране на регламентите за защита на личните данни в европейските страни. GDPR отраженията върху организации в държави извън ЕС, които таргетират потребители в ЕС;
« Подобряване работата на компаниите и повишаване доверието на клиентите;

11:00 - 11:30 Кафе пауза

11:30 - 13:30 СЕСИЯ 2. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ. КАКВИ СА ОЧАКВАНИЯТА?

« Откъде и кога да започнем? Анализ на текущото състояние на организацията, оценка на риска, одит на информационната сигурност. Финансово изражение на необходимите промени в организацията;
« Правилното тълкуване на понятията. Правото да бъдеш забравен, какво всъщност са лични данни /паспортни данни, снимка, имейл, IP адрес, дейност в Интернет, медицинска информация, банкови данни и др./?
« "Чувствителните данни" в здравния сектор /напр. данните в медицинското досие на пациента/ и финансовите институции;
« Готови ли са екипите за голямата промяна?
« Умно и легитимно получаване на съгласие от потребителя. Предизвикателствата;
« В какви случаи организацията трябва да разполага с позицията DPO /Data Protection Officer/
- Изисквания към квалификацията на DPO /висше юридическо образование/
- DPO като услуга /външен изпълнител/;
« Технически стъпки и подходящите технологични решения за покриване на изискванията;

13:30 - 14:30 Обяд

Контакти

  • За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​events.ictmedia@idg.bg,тел: 02/ 461 54 21

    За спонсорства и партньорства: sales@idg.bg

    За счетоводни въпроси: radka.tankova@idg.bg