Среща на бизнеса във Варна и региона, 7 юни
Регистрирайте се

Събитието

Капитал Градове е информационна платформа за развитие на местните икономики и на важните градски центрове на България.

Целите са:
« Да разкажем за проектите, предизвикателствата и успехите на местния бизнес;
« Да създадем формати за диалог между активните компании във всеки регион;

Целеви градове през 2018 г.:

« Бургас - 29 март 
« Варна - 7 юни
« Габрово - 28 юни
« Стара Загора - 11 септември
« Плевен - 29 ноември

 

Лектори

 • Иван Портних

  Иван Портних Кмет на Община Варна

  Иван Портних е кмет на Община Варна от юли 2013 г. до момента. Завършил е "Международни икономически отношения" в Университета за национално и световно стопанство, магистър по "Бизнес администрация" в Institut de la Francophonie pour l` Administration et la Gestion. В периода  2001 – 2013 г. е бил генерален мениджър на комплекс "Гранд хотел Варна" Resort & Spa. Общински съветник и заместник-председател на Общинския съвет във Варна в периода октомври 2011 – юни 2013 г. Избран е за кмет на Община Варна по време на частични местни избори през 2013 г. През 2015 г. е избран за нов управленски мандат. Владее френски, английски и руски езици.
 • Инж. Христо Иванов

  Инж. Христо Иванов Заместник-кмет на Община Варна

  Инж. Христо Иванов е заместник-кмет на Община Варна от 2013 г. до момента. Той координира и контролира дейностите по изпълнението на всички инфраструктурни проекти и капиталовата програма на Община Варна. По време на трудовия си стаж, инж. Иванов е бил мениджър в завод "Черно море" АД,  заместник-управител във "ВиК" – Варна, заместник-управител на Общинско предприятие "Инвестиционна политика". Завършил е Техникум по механотехника във Варна, а по-късно Икономическия университет, специалност "Счетоводство и предприемачество". Има дипломи за професионална квалификация от ВМИ-Варна и от ВСУ "Черноризец Храбър".
 • Младен Иванов

  Младен Иванов Директор на Общинско предприятие "Общински паркинги и синя зона"

  Младен Иванов е директор на Общинското предприятие "Общински паркинги и синя зона" от 2013 г. до момента. Той ръководи цялостната дейност на Дружеството, свързана с експлоатацията и поддържането на общинските паркинги и зоните за кратковременно паркиране. Управляваната от него структура е от над 100 служители, в дейностите платени паркинги, зони за кратковременно паркиране и репатриране на ППС. В момента Дружеството работи по въвеждане на синя зона във Варна. Младен Иванов е завършил Техникум по корабостроене и корабоплаване във Варна, след това Техническия университет, специалности "Телекомуникационна техника и технологии" и "Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба". Работил е като регионален мениджър и търговски представител в частни компании.
 • Огнян Георгиев

  Огнян Георгиев Редактор, Капитал

  Огнян Георгиев е редактор "Икономика" в Капитал. Бил е ръководещ редактор на онлайн съдържанието на "Капитал", както и редактор "Свят". Занимава се отдавна с европейската икономика, еврофондовете и ефектите от тях, регионална политика, индустриални стратегии за регионално развитие.
 • Юри Катанов

  Юри Катанов Главен изпълнителен директор на Лендмарк Холдингс и изпълнителен директор на компанията-майка Алфа Финанс Холдинг, член на Асоциация на собствениците на бизнес сгради

  Юри Катанов има над 10 години опит в областта на сливания и придобивания, корпоративни финанси, структуриране и финансиране на операции, включително сделки с недвижими имоти. Участвал е в някои от най-значимите проекти и транзакции с недвижими имоти в България и региона, в организацията и изпълнението на съответните процеси, както и в последващото стратегическо управление на активите. 

Програма


10:30 - 11:00 Регистрация

11:00 - 13:00 Дискусия с акценти:


« Стратегии и политики за развитие на региона;
« Какво може да предложи местната власт на инвеститорите, какви са възможностите за по-ефективно сътрудничество с бизнеса и какви са плановете за развитие на региона;
« Осигуряване на привлекателни условия за живот (развитие на транспортната мрежа - градски транспорт, велоалеи, условия за културен и социален живот) спрямо все по-завишените изисквания на висококвалифицираните кадри;
« Повишаване конкурентоспособността на региона чрез технологични иновации;
« Стимулиране на образователни инициативи за подготовка на кадрите съобразно изискванията и целите на бизнеса в региона; 
« Привличане на нови кадри;


13:00 - 14:00 Обяд и Нетуъркинг


Аудитория:


« Представители на ресорните дирекции в общината и областната администрация;
« Местен бизнес - мениджмънтът на големите компании, малък и среден бизнес в региона;
« Бизнесът в страната, имащ интерес към инвестиции в региона;
« Академичното ръководство на Висшите учебни заведения в региона;
« Директори на профилирани гимназии и академичните среди в региона;
 

Партньори

Контакти

 • За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​events.ictmedia@idg.bg,тел: 02/ 461 54 21

  За спонсорства и партньорства: sales@idg.bg

  За счетоводни въпроси: radka.tankova@idg.bg