Интелигентна трансформация на общините, 1 октомври, комплекс Албена
Регистрирайте се

Събитието

Четвъртото издание на конференция
Интелигентна трансформация на общините
Споделеният опит за устойчива умна община“

1 октомври, комплекс "Албена"
В рамките на Годишна среща на местните власти“ - 1 – 3 октомври

През последните години много български градове подобриха инфраструктурата си, започнаха да използват различни типове сензори, да събират и анализират данните от тях, да управляват по-добре градските активи като обществен транспорт, отпадни води, пътна инфраструктура и т.н. Тази т.нар. свързана инфраструктура помогна на общините, бизнеса и гражданите да подобрят начина си на живот. Днес светлините на прожекторите са насочени и към по-силната ангажираност на администрацията, гражданите и бизнеса към следващо поколение промени, водещи към устойчиво развитие на умната община.

Според проучване на Juniper от началото на тази година, умните градове имат потенциала да възстановят 125 часа на година на всеки човек под формата на спестено време. Без значение къде е страната ни в класациите за умни градове в света (според проучване на EasyPark "2017 Smart cities index", проведено сред 500 града в световен мащаб, България е на 94 място), всяко макар и малко усилие в тази посока трябва да бъде аплодирано, защото това е явна заявка за принадлежност към т.нар. умно бъдеще.

Към кого е насочен форумът:
Представители на местните власти (кметове, заместник-кметове, секретари на общини), централна администрация и държавни структури.

Как протече събитието през 2017 г. 

Програма


Предваритална тематична структура

 
1 Сесия: Интелигентната община - интелигентни и навременни управленски решения
•  Местните власти в центъра на развитието на умната община;
•  Отговорността за устойчивото, а не "кампанийно" развитие на умната община;
•  Координация между всички заинтересовани страни за подобряване ефективността на местните власти;
•  Интелигентни и иновативни решения при вземане на решение за инвестиции в модерна градска среда. Ролята на IoT за развитие на модерната община;
•  Гражданите като "критичен" елемент за развитие на модерната градска среда;
•  Граждански инициативи за подкрепа на местните общности. Силата на социалните мрежи;
•  Нарастващата роля на бизнеса в изграждането на устойчивия град.
2 Сесия: По-добри условия на живот в интелигентните населени места
•  Иновации в парково и улично осветление. Системи за управление и контрол на уличното осветление. Интелигентна поддръжка;
•  Природните стихии и технологични възможности за предотвратяване на инциденти;
•  Видеонаблюдението като средство за превенция срещу престъпността;
•  Европейски градски транспорт - контрол на трафика, умни светофари, електронна билетна система;
•  Електрическа мобилност в големия град. Възможностите за изграждане на зарядни станции с цел екологично чист град;
•  Системи за интелигентно паркиране. Добрите примери;
•  Интелигентни системи за управление на отпадъците. Добри практики;
•  Комплексната функция на ГИС системите - ГИС за сигурност, ГИС за инфраструктура, ГИС за кадастър и градоустройство, ГИС за околна среда и др.;
•  ГИС системи и умни мобилни устройства за събиране на данните. Възможности за анализи на база ГИС системите.

Контакти