НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО Е-ОБРАЗОВАНИЕ 2018, 25 октомври, International Business School, зала Универсум, ул. "Винсент ван Гог" 7, София
Регистрирайте се

Събитието

XIV Национална Конференция по е-Образование

„ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО Е-ОБРАЗОВАНИЕ“


25 октоври 2018 г., 
International Business School, зала Универсум, улица "Винсент ван Гог" 7, София

Организатор: ICT Media
С подкрепата на
Представителството на Европейската комисия в България

През август Правителството одобри 11 Национални научни програми за периода 2018-2022 г., сред които е и Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“. През юни, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обяви, че институцията въвежда предмета „Компютърно моделиране“ от 3-и клас и финансира дейности по интереси в областта на програмирането от 1-и до 7-и клас. Министерството обяви също, че ще бъде увеличен броят на паралелките по информатика в гимназиален етап, ще се разширява и програмата за обучение на гимназисти, които не са в паралелки по информатика, за придобиване на професионална квалификация “Приложен програмист”.
 
Осигуряването на съвременни информационни и комуникационни технологии и внедряване на иновативни методи на обучение в детски градини, училища и университети в страната е жизнено важно за развитието на достъпно, качествено и устойчиво е-образование. Национална конференция по е-образование за 14-а поредна година ще представи националните политики за развитие на е-образованието в страната, възможностите и предизвикателствата пред съчетанието на традиционните модели с иновациите и добрите практики при въвеждането им в образователния процес.

За кого е подходящо събитието: директори, зам. директори, ректори, зам. ректори, декани, зам. декани и други експерти в средното и висшето образование, представители на държавни институции опериращи в сферата на образованието. 

Как премина събитието през 2017 г.

Лектори

 • Марина Кирова

  Марина Кирова Съветник по икономическо управление и европейски семестър, Представителство на Европейската Комисия в България

  Марина Кирова е съветник по икономическо управление и европейски семестър в Представителството на Европейската Комисия в България от ноември 2017. Тя започва работа в Европейската Комисия през септември 2007, в Генерална дирекция "Съобщителни мрежи, съдържание и технологии", където работи по изготвянето и прилагането на политики в области като киберсигурност, електронно управление, електронна идентификация и доверителни услуги.
 • Невелина Кикьова

  Невелина Кикьова Заместник-директор, СУ "Йордан Йовков", Сливен

  Невелина Кикьова работи в сферата на образованието от 1999 година. От 2011 г. до 2015 г. работи като заместник - директор по административно – стопанската дейност, а от 2016 г. е заместник - директор по учебната дейност в СУ "Йордан Йовков" – Сливен. Магистър е по публична администрация и начална училищна педагогика. Повишава своята квалификация, като в момента е специализант в ДИПКУ Стара Загора – СДК "Информационни технологии 1-4 клас. Компютърно моделиране". Показва високи професионални умения и иновативни подходи при подготовката на ученици от начален етап.
 • Проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева

  Проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева Заместник-декан на Факултет по библиотекознание и културно наследство, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)

  Проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева е заместник-декан на Факултет по библиотекознание и културно наследство, Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Завършила е Технически университет – София, специалност "Компютърна техника". Докторската й дисертация е по проблемите на автоматизирани научни библиотечни системи като част от научноизследователската си работа в Централна библиотека и в Центъра по наукознание история на науката на БАН (1989 – 2009). Научните й изследвания продължамвт по проблемите на дигиталната конверсия на книжовното наследство, новите медии и електронното обучение продължава в Университета по библиотекознание и информационни технологии, където е на основна работа след спечелване на конкурс за доцент по "Книгознание, библиотекознание и библография" (Съвременни библиотечни комуникации) (2004) и професор по "Теория на научната информация (2010). Ръководител е на катедра "Книга и общество от 2006 до 2014 г. и на магистърските програми "Медийна информация и реклама" и "Издателски бизнес и електронни ресурси". Научен ръководител е на 15 докторанти, успешно защитили докторските си дисертации в областта на трансформациите в печатните медии, новите медийни технологии, информационна сигурност на различни приложения на информационните технологии. Нейни дипломанти (повече от 250 бакалаври и магистри) успешно се реализират като преподаватели във ВУ и в сферата на печатните и електронните медии, в печатарския бранш и в бизнеса. Ръководител е на научни  проекти в областта на новите технологии в образованието и осигуряването на научните изследвания, стимулиране на научните комуникации във висшите училища, създаване на бази от данни за публикационната активност на учените и др. Автор е на 2 монографии и на повече от 170 студии, статии и публикувани доклади от национални и международни научни конференции. Носител е на грант на ЛИБЕР (Европейска асоциация на научните библиотеки) за иновативни методи в преподаването на дисциплини в библиотечните специалности.
 • Гриша Караниколов

  Гриша Караниколов Мениджър "Партньорска програма", Телерик Академия

  Гриша ръководи развитието на партньорската мрежа на Телерик Академия. Той има зад гърба си 12 години опит в областта на продажбите и консултирането на ключови клиенти като Microsoft, Aston Martin, PwC, BBC, Coca-Cola и Nestle. През последните 7 години работи в Telerik и след това Progress, където изпълнява ролята старши инженер по продажбите. Преди това Гриша ръководи екип от специалисти в областта на продажбите в SiteGround. Водил е технологични обучения и лекции в САЩ, Южна Америка, Европа и Азия. Съосновател е на Асоциация дебати България.
 • Ева Македонска

  Ева Македонска Директор човешки ресурси, Инграм Микро София

  Ева се присъединява към екипа на компанията през 2012 г., когато се открива българският офис. Днес екипът Човешки ресурси, който Ева ръководи, се състои от 15 експерти в подбор, обучение и администриране на персонала, насочени към хората в софийския офис. Чрез тяхната работа и експертна дейност в областта Човешките ресурси, компанията дава възможност за въвеждане на иновативни възможности за обучение и развитие. Инграм Микро развива дейност в областта на технологичните доставки. В Българския офис работят 1100 служители, които обслужват процеси, подпомагащи бизнеса на европейските офиси. За повече информация: www.ingrammicro.com.
 • Мартин Желев

  Мартин Желев Продуктов мениджър, Хуауей Технолоджис България

  Мартин Желев е продуктов мениджър в Хуауей Технолоджис България с над 15 години опит в сферата на ИТ и телекомуникациите. Задълженията му в Българския офис включват технически консултации в процеса на генериране на решения, покриващи в максимална степен изискванията на клиентите на Хуауей. Преди да стане част от екипа на Хуауей, Мартин е работил, в Байнет Дейтакомюникейшънс България и Нютек БТ, и е участвал в редица проекти в България и Централна и Източна Европа. Завършил е Техническия университет в София.
 • Проф. д-р Боян Бончев

  Проф. д-р Боян Бончев Факултет по математика и информатика - Софийски университет "Св. Климент Охридски"

  Боян Бончев получава докторска степен в ИИКТ-БАН през 1993 г. Работи като софтуерен инженер и ръководител на проекти в Португалия, Испания, Италия и България. От 2012 г. е професор в Софийския университет. Участвал е в много научни и индустриални проекти в областта на адаптивните платформи за електронно обучение, сериозните игри и семантичния уеб. Д-р Бончев е бил гост-лектор на много международни конференции у нас и в чужбина и има повече от 100 научни публикации.
 • Д-р Елена Паунова-Хубенова

  Д-р Елена Паунова-Хубенова Гл. асистент, Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН

  Д-р Елена Паунова-Хубенова е главен асистент в Института по информационни и комуникационни технологии към БАН. През 2013 г. защитава дисертация на тема "Проектиране и разработване на електронни игри за ученици като Уеб базирана услуга". Професионалните й интереси са в областта на образователните игри и технологиите за подпомагане на образованието. Ръководител на младежката проект "Анализ на данните за интеграцията на ИКТ ресурси в българските училища", финансиран от фонд "Научни изследвания".
 • Лъчезар Филчев

  Лъчезар Филчев CIO, Американски университет в България

  Лъчезар Филчев работи в сферата на Информационните технологии от 1989. Неговата работа в Американския университет в България започва през 1997 г. От средата на 2002 г. е директор‚ Офис Компютри и комуникации‘ (CIO). За изминалите години екипът му е осъществил редица проекти за усъвършенстване и подобряване на ИТ инфраструктурата на АУБ и услугите, необходими за постигане на най-високи стандарти в сферата на висшето образование. Тези успехи са отбелязани и от ‚Националната агенция за оценяване и акредитация‘ и ‘New England Association of schools and colleges’ на САЩ.
 • Мирела Петкова

  Мирела Петкова Старши учител по география и икономика и икономически дисциплини на английски език, базов учител по география и икономика, Гугъл сертифициран обучител, 19.СУ "Елин Пелин"

  Мирела Петкова е старши учител по география и икономика и икономически дисциплини на английски език, базов учител по география и икономика, Гугъл сертифициран обучител в 19.СУ "Елин Пелин", гр. София-от 2009 г. Обича разнообразието и динамиката в работата си, която е приключение и призвание за нея. Има редица участия в международни обучения и конференции за обмен на образователни практики, завършен курс за обучители на тема: "Формиране на предприемачески умения в прогимназиален и гимназиален етап на българските училища" на Джуниър Ачийвмънт България. Използва иновационни методи и подходи към учениците си и ги учи да развиват своите дигитални компетенции и презентационни умения чрез облачни технологии и инструменти на: "Гугъл инструменти" /споделени документи, презентации/, "Гугъл класна стая" и др. За да привлече вниманието и засили интереса за учене на децата към своя предмет, наред със стандартните методи на преподаване използва и малко познати техники и подходи като "Стори телинг", "Монтесори", "Коучинг", "Учене през игра" чрез упражнения - групово или индивидуално на интерактивна дъска или мобилни устройства през различни платформи и сайтове: "Сетера","Геогесър", "Кахут", "Каан Академи", "Гугъл експедиции", електронни атласи, електронен учебник и др. Рядко използва хартия за тестове, защото изпитва чрез кликер системи, Гугъл форми, интерактивни упражнения или чрез "Кахут". Щастлива е, че преподава повече от 17 години предмет, който е пътешествие до най-красивите и интересни кътчета на Земята. Харесва своя предмет, защото именно географията кара учениците да мислят мащабно – да виждат разнообразието и различията в природата, населението, страните и да ценят красотата на България. За нея е важно, че има възможността заедно с децата да обърне внимание на съвременните глобални и локални проблеми, но и да участват в активното им решаване. Насърчава учениците си да използват целенасочено дигиталните технологии в час.

Програма


Предварителна тематична структура


8:30 - 9:00 Регистрация
9:00 - 9:30 Официално откриване
СЕСИЯ 1 : Е-ОБРАЗОВАНИЕТО - СЪДЪРЖАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ И Е-УМЕНИЯ
●  Education and Training Monitor - изследването на Европейската комисия за състоянието на образованието в Европа. Изводи, предизвикателства, предложени решения
●  Държавна политика за развитието на иновативно и съвременно е-образование
●  Национални програми за поддържане на качествено образование
●  Дигиталните компетентности във всички фази на учебния процес
Кафе пауза
СЕСИЯ 2.1. ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ СЕСИЯ 2.2. ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ, УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ИТ СЕКТОРЪТ - ВАЖНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
●  Професионалното образование в България с качествено нова инфраструктура.
●  Модернизиране на гимназии по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
●  Електронно образователно съдържание, електронни платформи, електронен дневник
●  Учене чрез забавление. Иновативни платформи и подходи за интерактивно обучение. Добри практики
●  е-Дневник като услуга. Автоматизация на административния и образователен процес
●  Достъп до електронно съдържание и електронни учебници
●  Обучение на обучители за работа с технологиите
●  Средства за провеждане на онлайн тестове
● Сътрудничество между ИТ компаниите и ВУЗ-овете за "генериране" на квалифицирани кадри
● Създаване на кадри с технически познания, подготвени за професиите на бъдещето. Ролята на частните академии за специализирани обучения
●  Електронна студентска книжка и системи за управление на учебния процес в университетите
●  Модерни технологии в обучението, последователните инвестиции в оборудване и изграждане на научноизследователски центрове за работа
●  Библиотеките в информационното осигуряване на обучение в онлайн среда
Обяд

Партньори

Контакти