IоT (CLOUD, 3D PRINT, DRONES,AI) ФОРУМ, 22 ноември, гр. София
Регистрирайте се

Събитието

8-о издание 

IoT

CLOUD | 3D PRINT | DRONES | AI

Форум 

22 ноември 2018г.

Организатори: 
ICT Media & ISACA-Sofia Chapter

Към кого е насочен форумът?

Събитието е насочено към представители на индустриални и производствени предприятия в областта на тежката и леката промишленост, здравни заведения, държавни структури и организации, компании в областта на транспорта и логистиката, търговията и услугите, телекомуникациите, банки, финансови, застрахователни и пенсионни дружества, учебни заведения и др. В предишните издания на събитието са присъствали висши мениджъри (управители, изпълнителни директори, оперативни директори, финансови директори), държавни служители и експерти, ИТ директори, ИТ експерти, ръководители на проекти, одитори, консултанти.

Как протече събитието през 2017г.

Партньори

Контакти